Elektronik ihale olarak çıktığımız hizmet alımı ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi belgeleri getirmedi, yaptırımı var mıdır? Geçici teminat gelir kaydedilir mi? Yasaklama hükümleri uygulanır mı?

Özet

Buna göre, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için verilen süre içinde sunulmaması halinde  sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, ancak yasaklama hükümleri uygulanmaz.

Beyan edilen belgeleri sunmasına rağmen geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.  Geçici teminatı gelir kaydedilmez. Yasaklama hükümleri uygulanmaz.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında ise geçici teminat gelir kaydedilemez (çünkü ortada geçerli bir geçici teminat mektubu bulunmamaktadır) sadece ihalelerden yasaklama hükümleri uygulanır. 


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, belediyemizde bir hizmet alımı ihalesini e-ihale olarak EKAP üzerinden çıktık değerlendirmeyi yaptık ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibini belirledik ancak ihale üzerinde bırakılan 1. teklif sahibi belgeleri getirdi ancak ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi olarak belirlediğimiz istekli belgeleri getirmedi, yaptırımı var mıdır? Geçici teminat gelir kaydedilir mi? yasaklama hükümleri uygulanır mı?

Cevabımız

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59/A maddesinin onuncu fıkrasında; "Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için (Mülga ibare:16.03.2019-30716 R.G/12. md.; yürürlük:26.03.2019) makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G/12. md.; yürürlük:26.03.2019) istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır."

Buna göre, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için verilen süre içinde sunulmaması halinde  sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, ancak yasaklama hükümleri uygulanmaz.

Beyan edilen belgeleri sunmasına rağmen geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.  Geçici teminatı gelir kaydedilmez. Yasaklama hükümleri uygulanmaz.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında ise geçici teminat gelir kaydedilemez (çünkü ortada geçerli bir geçici teminat mektubu bulunmamaktadır) sadece ihalelerden yasaklama hükümleri uygulanır. 

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap