Mal alımı ihalesinde yeterlik tablosunda sunulan kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinde alacağımız mala ilişkin bilgiler bulunmadığında ne yapılır?

Yayın Tarih: 14.08.2023 06:08

Merhabalar Bir mal alımı ihalesi gerçekleştirdik. Yeterlik Bilgiler için İmalatçıya ait Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi istedik. Sunulan Kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinde alacağımız mala ilişkin bilgi yer almamaktadır. Belge yetersizliğinden dolayı elememiz mi gerekir. Yoksa ihaleye devam mı etmemiz gerekir. Saygılar.


Cevabımız

ihaleniz e-ihale ise, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.

Bu kapsamda yaptığınız mal alımı ihalesinde yeterli bilgileri tablosunda istediğiniz veya normal şekilde yapılan ihalede mesleki ve teknik yeterliğin tespiti için istenilen İmalatçıya ait Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinden sunulan Kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinde alacağımız mala ilişkin değil ise isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap