ihale-soru-cevap-logo.png

" emekli " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarece yapılan cezalara ilişkin düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, idare tarafından kendisine hakediş ödemesi yapılmasını beklemeksizin, işçi ücretlerinin yüklenici tarafından en geç her ayın hakedişini aldıktan sonraki 2 << Devamını Oku>> [67]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin yemek pişirme, servis etme ve servis sonrası hizmetleri alımı olduğu dikkate alındığında, personelin yapacağı işin mahiyeti ve niteliği itibarıyla özel olarak bir beden kuvveti, sağlık durumu, hızlı hareket edebilme kabiliyeti gibi özellikler dikkate alınmaksızın personelin tümü için Teknik Şartname’de herhangi bir üst yaş sınırı getirilmediği görülmekle birlikte çalışanların sosyal güvenlik mevzuatına göre sınıflandırılması sonucunu doğuracak şekilde “emekli olanlar işçi olara << Devamını Oku>> [47]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olduğu ve 03.07.2006 tarihinde K... Genel Müdürlüğü Otoyollar Dairesi Başkanlığında Otoyol Bakım Mühendisi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılarak görevinin sona erdiği görülmektedir. Davacı şirketin çoğunluk hissesine sahip ortağı olan adı geçen mühendisin 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca K... Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrıldığı tarihten önceki son iki yıl süresince K...Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin görev ve faaliyet a << Devamını Oku>> [443]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

375 sayılı khk ya istinaden emekliye ayrılmak zorunda kalan personelin kıdem tazminat süresi 31.03.2018^ i geçebilir mi, geçerse en son tarih ne olmalıdır? Ayrıca kıdem tazminatına ek olarak ihbar tazminatı ödemesi yapılmalı mıdır? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [1994]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında işçilerin kıdem tazminatı ödemelerinde işçi 2011 yılından beridir aynı kurumda farklı firmalarda çalışmıştır. 2017 nisan ayında emekli olmuştur. Bu durumda kıdem tazminatının tamamını çalıştığı kurumdan mı alıp, kurum firmalardan mı rücu edecek, yoksa kurum sadece 2014 sonrasını ödeyip, diğer yılları işçi firmalardan mı talep edecek. << Devamını Oku>> [825]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım merhabalar. bir kamu kurumundan emekli olan personel, görev alanı ile ilgili bir ihaleli işte, herhangi bir firma tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilebilir mi? << Devamını Oku>> [886]