ihale-soru-cevap-logo.png

" Firmaya " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda da belirtildiği üzere “. ... Park İnşaatı” yapım işine ilişkin sözleşmenin fesih nedeni ilgili proje firması tarafından hazırlanan uygulama projelerinin hatalı olmasıdır. Zira, söz konusu işte herhangi bir çalışmaya başlanmadan, zeminin market olması nedeniyle hazırlanmış olan uygulama projelerinin önemli oranda değiştirilmesi zorunluluğunun bulunması, uygulama projelerinin kusurlu olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, kusurlu bir eser gerçekleştirildiği takdirde, iş sahibi sözleş << Devamını Oku>> [54]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Firmaya yapılan sözleşme davetinden sonra idare ihaleyi iptal edebilirmi? (İşi yapmaktan vazgeçme sebebine dayalı) << Devamını Oku>> [71]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde ihaleye teklif verecek istekliler tarafından Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden istekliler tarafından teklifleri kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş olan D2 yetki belgesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun'un 29' << Devamını Oku>> [1374]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik görüş yazısında yer alan tespitler doğrultusunda, Teknik Şartname’nin itirazen şikâyet başvurusuna konu edilen düzenlemenin tek bir firmayı işaret ettiği, nitekim numune değerlendirmesi sonucunda ihaleye katılan 3 istekliden 2’sinin teklifinin Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından ihalenin şikâyet başvurusuna konu edilen 20’nci kısmının iptal edilmesi gerektiği neticesine varılmıştır. << Devamını Oku>> [995]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Mrb! Belediyelerde artık ne şekilde olursa olsun taşeron firmaya ait işçi çalışabilir mi? Bunun bir yolu yöntemi, istisnası var mı? Yoksa tüm işçilerin tamamı belediye bünyesinde kurulan şirket tarafından mı çalıştırılacak? << Devamını Oku>> [227]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba İhale komisyon kararının altında ihale yetkilisinin imzasının olmamasına rağmen ihale de kazanan firmaya ödeme yapılabilir mi? Bu ihale geçerli midir? (Pazarlık usulü) << Devamını Oku>> [324]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Katıldığımız bir kamu kurumu hizmet alımı ihalesinde (ihale21/c maddesinden) bizim dışımızdaki tüm firmalar sınır değer altında kaldılar. Aşırı düşük sorgulaması sonucu en düşük fiyat veren firmaya iş verildi. Bu durum uygun mudur? Uygunsa sınır değerin anlamı nedir? Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [515]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. İş Bitirme Belgesi kaç nüsha olarak düzenlenip imzaya sunulmalıdır? Firmaya tek nüsha verilmesi yeterli midir? << Devamını Oku>> [683]