Firmaya yapılan sözleşme davetinden sonra idare ihaleyi iptal edebilir mi?

Özet

Firmaya yapılan sözleşme davetinden sonra idare ihaleyi iptal edebilirmi? (İşi yapmaktan vazgeçme sebebine dayalı)


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Firmaya yapılan sözleşme davetinden sonra idare ihaleyi iptal edebilirmi? (İşi yapmaktan vazgeçme sebebine dayalı)

Cevabımız

Normal şartlarda ihale komisyonu veya ihale yetkilisi bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmek hakkına sahip olup bu durumda idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

Diğer taraftan idare hatalı bir işlemi her zaman geri alabilir veya düzeltebilir. Bu anlamda bu aşamada idarenin esaslı bir hata sebebiyle sözleşme imzalamaktan imtina etmesi gerekir. (Örneğin yaklaşık maliyetin tamamen hatalı hesaplanması, söz konusu ihtiyacın tamamen başkalaşması, ihale konusu ihtiyacın ortadan kalkması, ilgili işe ait ödeneğin iptal edilmesi vs.gibi)

Aksi taktirde ihale bu aşamada iptal edilir ise istekli önce idareye şikayet başvurusu ardından ihalenin iptalinin iptali için Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunabilir.

Ayrıca idare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara  tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap