ihale-soru-cevap-logo.png

" g " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda, davacı yüklenici tarafından ilave iş bedeli istenildiğinden, mahkemece Yapım İşleri Şartnamesi'nde öngörülen şekilde araştırma ve inceleme yapılarak idareden analizlerle ilgili diğer belge ve bilgiler de araştırılmak suretiyle, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulundan, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. maddesinin 2. fıkrasına göre; yeni tespit edilecek fiyata göre bedeli denetime elverişli ve gerekçeli olarak hesaplattırılıp, alınacak rapora yönelik taraf itirazları da değerlen << Devamını Oku>> [432]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde kalan isteklinin hissesine sahip iş deneyim belgesi sahibi şahsın, görevden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yaptığı, son görev yerinin Sanat Yapıları Daire Başkanlığı olduğu, inceleme konusu ihaleyi yapan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı içerisinde yer alan bir birimi olduğu ve 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde düzenlenen yasaklılık halinin görevden ayrılan kimseni << Devamını Oku>> [745]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.I-4284Sayılı Kararında: Teklif mektuplarının ve dolayısı ile Kanun’un ilgili maddesinde anılan durumda olunmadığına ilişkin taahhüdün ihale tarihinden önceki dönemi kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale tarihinden sonra söz konusu durumlarda bir değişiklik olması halinde uygulanacak yaptırımında farklılık göstereceği ve ihale tarihinden sonra durumunda değişiklik olan bir isteklinin değişikliği idareye derh&a << Devamını Oku>> [497]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.IV-2215 Sayılı Kararı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: … b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. … << Devamını Oku>> [400]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, ihale konusu iş için 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hizmet Alım İhalelerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesine göre fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, ancak fiyat farkı hesabı formülünde yer alan işçilik, akaryakıt, makine ve ekipmanın amortismanı, malzeme ve diğer hizmetlere ilişkin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların belirlenmediği görülmüştür. Hizmet Alımlarında Uygulana << Devamını Oku>> [847]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba iyi çalışmalar; 02.03.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin 17.07.2018 de Kamu ihale kanununun ihaleye katılamayacak olanlar 11.g maddesi gerekçe gösterilerek sözleşme kanununun 21. maddesi geregi teminatlar gelir kaydedilerek fesh edildiği tebliğ edilmiştir nasıl değerlendirirsiziz ayrıca halen yasaklılık resmi gazetede yayınlanmadı 45 gün içinde yayınlanmadı ise yayınlanmıyacak mı nasıl değerlendirrisiniz? << Devamını Oku>> [563]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihalesi yapılan işler kapsamında ihaleye iştirak edenler hakkında OHAL sorgulaması yapılmaktadır. Yapılan sorgulama neticelerinin alınması uzun süreler almaktadır. Bu nedenle ihale üzerinde kalan istekliler ile taahhüt alınarak sözleşme imzalanmaktadır. Sözleşmesi yapılan ve işi bitirilen iş kapsamında sorgusu yapılan firmalardan herhangi birisinin hakkında veya hissedarlarından birisi ve birkaçının terör örgütleri ile irtibatı veya iltisakı tespit << Devamını Oku>> [2321]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kolay gelsin kesinleşen ihale kararından sonra 11 g maddesini taşımama rağmen (resmi evrakla belgeli )11 g maddesine göre ihale dışı bırakıldım (bu belge ellerine resmi yoldan ulaşmasına rağmen ) neye nasıl hangi kanun maddelerine göre itiraz edeceğim bilmiyorum bu konu hakkında beni geniş şekilde bilgilendirimisiniz. Ayrıca 11g maddesine göre ihale dışı bırakan kurum hiç bir […] << Devamını Oku>> [3394]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı yasanın 51 maddesi g bendi uyarınca yapılan bir kiralama işinde (kantin) kantinin bulunduğu bina yönetiminin (dekanlığın) önerisi üzerine sadece bir kişinin (işleten) davet edilmesi mevzuata uygun mudur? (hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmeliğin 38 maddesindeki ibare " pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir ihaleler komisyon tarafından işin nitelik […] << Devamını Oku>> [669]