İhale tarihi itibarıyla 4734 sayılı kanunun 10. maddesine göre ihaleye katılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan bir isteklinin, ihale tarihinden sonra söz konusu durumlarda bir değişiklik olması halinde ve bu durumu derhal idareye bildirmesi halinde g

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.I-4284Sayılı Kararında: Teklif mektuplarının ve dolayısı ile Kanun’un ilgili maddesinde anılan durumda olunmadığına ilişkin taahhüdün ihale tarihinden önceki dönemi kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale tarihinden sonra söz konusu durumlarda bir değişiklik olması halinde uygulanacak yaptırımında farklılık göstereceği ve ihale tarihinden sonra durumunda değişiklik olan bir isteklinin değişikliği idareye derhâl bildirmesi halinde geçici […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.I-4284Sayılı Kararında:

Teklif mektuplarının ve dolayısı ile Kanun’un ilgili maddesinde anılan durumda olunmadığına ilişkin taahhüdün ihale tarihinden önceki dönemi kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale tarihinden sonra söz konusu durumlarda bir değişiklik olması halinde uygulanacak yaptırımında farklılık göstereceği ve ihale tarihinden sonra durumunda değişiklik olan bir isteklinin değişikliği idareye derhâl bildirmesi halinde geçici teminatının gelir kaydedilmesinin mümkün olmayacağı kabul edilmelidir. Zira, taahhüt verilen tarihten daha sonra taahhüdün ihlali sonucunu doğuracak bir durumun ortaya çıkması halinde, isteklilerin bu durumu öngörmeleri ve doğması muhtemel bir duruma ilişkin taahhütte bulunmaları imkan dahilinde bulunmamaktadır. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin son fıkrasının tamamen işlerlik kazanması sonucunu ile karşılaşılacaktır. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap