ihale-soru-cevap-logo.png

" hakedişten " ile Etiketlenmiş İçerikler


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dokümanında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre asgari ücret fiyat farkı öngörülen ihaleler kapsamındaki sözleşmelere ilişkin hakedişlerinden işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanan 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (işçi başına günlük 2,50 TL) ilgili idarece işverenlerin hak edişinden kesilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [54]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında,geçici kabul noksanlarını önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını sağlamak için hakedişten yapılacak nakit kesintinin,teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması hk. << Devamını Oku>> [1282]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba, 4734 yapım işinde şantiye tutanağı tutulmamış yada bazı personelin maaşımı aldım diye isim imza var, fakat isimler ve imzalar tespitli değil üç aylık alacağını isteyen çalışanın kuruma hitaben yazdığı dilekçesi var. İdarece SGK dan Hizmet dökümü istendi, asgari ücretten 30 gün prim gösterilmiş ancak dilekçede aylığının 5000 TL olduğu yazılmış, iş sözleşmesi yok,  yüklenici bordro […] << Devamını Oku>> [286]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuz bünyesinde 3 yapım işi ihalesi alan yüklenicinin, taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmelerinin birinin feshi gerekmiş olup, yüklenici firma bu şantiyede çalışan işçilerin ücretlerini de ödememiştir. İşçiler kurumumuza başvuruda bulunmuş ancak bu işçilerin sigortaları çalıştıkları şantiyede değil de, diğer şantiyeler üzerinden gösterildiğinden hakkediş üzerinden kesinti yapılıp yap << Devamını Oku>> [286]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Malzemeli temizlik hizmet alımı işinde; hizmet süresince kullanılacak sarf malzemeler, ekipmanlar ve demirbaşları sayıları, teslim tarihleri ayrıntılı şeklide belirlenmiştir. Örneğin sarflar her ayın 5.işgünü sonunda eksiksiz teslim edilecek, ekipman ve demirbş makineler ise işyeri tesliminde eksiksiz olarak teslim edilecektir hükümleri mevcuttur. Yükleniciye her geç teslimde sözleşme bedelinin yüzbinde …. ceza uygulanacağı hem sözle << Devamını Oku>> [1230]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam il özel idaremizde hizmet alımı ile özel güvenlik personeli çalıştırmaktayız ancak yükleniciye hakkedişini ödememize rağmen ekim ayı maaşlarını süresi içinde personele ödemedi . bundan dolayı yükleniciye 10 günlük ihtarname çektik süresi 6 kasımda doluyor. dolayısıyla sözleşme fesih edilecektir. Yükleniciye hiçbir şekilde ulaşılamamaktadır kasım ayı hakkedişi ve faturasını da idaremize ulaş << Devamını Oku>> [651]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Temlik verenin (yüklenicinin) SGK ve vergi borcu var ise bunlar hakedişten kesilir mi? << Devamını Oku>> [1403]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

6661 SAYILI KANUNUN 17 MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE GÜNLÜK KAZANCI 85 TL ALTINDA OLANLARA GÜNLÜK 3,33 TL DEVLET TEŞVİKİ VERİLECEĞİ VE BU TEŞVİKİN 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İDARELERCE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNİN AYLIK HAKEDİŞİNDEN KESİLECEĞİ DÜZENLEMESİNE YER VERİLMİŞTİR.YÜKLENİCİ HER AY SONU KESECEK OLDUĞU FATURADA ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLER İÇİN TOPLU TUTARDA DEVLET TEŞVİKİ ADI ALTINDA [&h << Devamını Oku>> [1792]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, belediyemizde ihalemizi yaptık ve sözleşmeyi imzaladık ancak istekli tarafından sözleşme damga vergisi ve ihale karar pulunun hakkedişten kesilmesine istedi. sözleşme damga vergisini ve ihale karar pulunu yükleniciye ödeyeceğimiz hakkedişten keserek tahsil edebilir miyiz? << Devamını Oku>> [1677]