Temlik verenin (yüklenicinin) SGK ve vergi borcu var ise bunlar hakedişten kesilir mi?

Yayın Tarih: 28.07.2016 09:07
Özet

Temlik verenin (yüklenicinin) SGK ve vergi borcu var ise bunlar hakedişten kesilir mi?


Temlik verenin (yüklenicinin) SGK ve vergi borcu var ise bunlar hakedişten kesilir mi?


Cevabımız

Vergi açısından, Tahsilat Genel Tebliğinin (Seri: A Sıra No: 1) “Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları”  başlıklı maddesine göre; a) 1/8/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, i) (Seri:A Sıra No:3 G.T. ile değişen bölüm) 22/1/2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında, Hak sahiplerinin ve ilgililerin Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Bu nedenle kamu idarelerince yüklenicilere 2.000,00 TL'nin üzerindeki hakediş ödemelerinde borcu yoktur yazısının istenmesi gerekmektedir.

SGK borcu açısından, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik uyarınca; İdarelerin ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenlerin hakedişlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesi sırasında ve Kesin teminatları iadesinde ihale konusu işle ilgili olarak SGK’ya olan  borçlarının olup olmadığının sorgulanması yani “borcu yoktur” yazısının istenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki hükümler gereğince idare yükleniciye hakediş ödemeleri sırasında yüklenicinin vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığını da kontrol etmelidir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap