Sözleşmenin feshi durumunda personele ödenmeyen ücretler hakedişten ödenebilir mi? Kesin teminattan mapsuplaşma yapılır mı?

Yayın Tarih: 02.12.2016 04:12
Özet

Merhaba hocam il özel idaremizde hizmet alımı ile özel güvenlik personeli çalıştırmaktayız ancak yükleniciye hakkedişini ödememize rağmen ekim ayı maaşlarını süresi içinde personele ödemedi . bundan dolayı yükleniciye 10 günlük ihtarname çektik süresi 6 kasımda doluyor. dolayısıyla sözleşme fesih edilecektir. Yükleniciye hiçbir şekilde ulaşılamamaktadır kasım ayı hakkedişi ve faturasını da idaremize ulaştırmadı. personele ekim ve […]


Merhaba hocam il özel idaremizde hizmet alımı ile özel güvenlik personeli çalıştırmaktayız ancak yükleniciye hakkedişini ödememize rağmen ekim ayı maaşlarını süresi içinde personele ödemedi . bundan dolayı yükleniciye 10 günlük ihtarname çektik süresi 6 kasımda doluyor. dolayısıyla sözleşme fesih edilecektir. Yükleniciye hiçbir şekilde ulaşılamamaktadır kasım ayı hakkedişi ve faturasını da idaremize ulaştırmadı. personele ekim ve kasım ayı maaşları ve ödenmeyen SGK pirim borcu ve vergi borcu ne şekilde ödenecektir.

1- ekim, kasım ve sözleşme feshine kadar olan personel maaşları idarenin hesabından resen mi ödenir?

2- ekim ayı maaşı idare hesabından resen ödenip kasım ayı hakkedişi yüklenici adına idaremizce düzenlenerek mi ödenir. (hakkediş idarece düzenlenirse fatura kesilmediği için vergi ile alakalı ne tür bir işlem yapılmalıdır) ?

3- yada sözleşme feshi itibari ile yapılacak kesin hesap sonucuna göre teminat da çözülerek mahsuplaşma yöntemiyle mi ödenir?

4- bu işle alakalı ödenmeyen SGK pirim borcu ve vergi borçlarında idarenin sorumluluğu varımdır? yardımcı olursanız sevinirim.


Üst Konuları: Sözleşmenin Feshi

Cevabımız

Yükleniciye vermiş olduğunuz en az 10 günlük sürenin sonunda sözleşme fesih edilmiş sayılır. Bundan sonra yüklenicinin kasım ayına ait hakedişi var ise çalıştırılan personeliln idareye başvurması halinde ekim ayına ilişkin ödemeleri yapılabilir. Sözleşme feshi halinde geçici teminat gelir kaydedilerek yasaklama hükümleri uygulanır. Bunun yanında yüklenicinin hakediş alacağı var ise öncelikle personele ilişkin ödemeleri yapılır. Yani kasım ayına ilişkin personel ödemelerini yüklenicinin hakedişinden yapabilirsiniz.

SGK ve Vergi borcu ile ilgili olarak ilgili yüklenicinin SGK ve vergi borcu olup olmadığı sorularak var ise bunlar da kesilerek ilgili kurumlara ödemesi yapılır. Yüklenicinin alacağı kalır ise emanet hesabına alınarak yüklenicinin başvurması beklenir. 

Kesin teminat bir cezai müeyyide olduğundan kesin teminat ilgili herhangi bir mahsuplaşma işlemi yapılmaz/yapılamaz ve ilgili kurumun bütçesine gelir kaydedilir. Kesin teminattan herhangi bir ödeme yapılamaz. (Kesin teminatta ancak sözleşmesi normal/sorunsuz olarak biten sözleşmelerin kesin teminat iadesinde SGK ve vergi borcuna ilişkin sorgulama sonucu yüklenicinin borcu var ise kesin teminattan SGK ve vergi borçları kesilerek ilgili kurumlara gönderilir. Geri kalan kesin teminat tutarı yüklenicinin talebi doğrultusunda iade edilir.)İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap