Yapım işinde hakedişten kesilen geçici kabul noksanları kesintisinin teminat mektubu ile değiştirebilir mi? (Düzenleyici Kurul Kararı)

Özet

Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında,geçici kabul noksanlarını önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını sağlamak için hakedişten yapılacak nakit kesintinin,teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2018/030
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 23.05.2018
Karar No : 2018/DK.D-105

Gündem Konusu: 
Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında,geçici kabul noksanlarını önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını sağlamak için hakedişten yapılacak nakit kesintinin,teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması 
 
Karar:

Nihai karar idareye ait olmak üzere, idare açısından ek bir külfet getirmeyeceğinin ve kamu zararı doğurmayacağının tespiti halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30’uncu maddesi uyarınca hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutarın, yüklenici tarafından anılan tip sözleşme maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebileceğine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap