ihale-soru-cevap-logo.png

" isinde " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, e-ihale yapım işinde yeterlilik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesi sunmayan ancak teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi? Konu ile ilgili Emsal karar var mı? İyi çalışmalar . << Devamını Oku>> [129]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2021 kasım ayında ihalesini aldığımız bir yapım işi kapsamında kontrollük aracı tahsis ettik. lakin 1 ay çalışma yaptıktan sonra idare kaynaklı işi durdurmak zorunda kaldık ve yaklaşık olarak 10 ay çalışamadık. bu süre zarfında defalarca yazılı olarak tahsis ettiğimiz aracın iadesini talep ettik lakin kurum aracımızı sözleşmede geçici kabule kadar kontrollük aracı tahsis edileceğini beyan […] << Devamını Oku>> [164]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikayete konu ihalenin 1’inci kısmında işçilik maliyeti hesabında sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanmasının zorunlu olmadığı açık olmakla birlikte, istekli tarafından % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler dahil işçilik hesaplanmasının mevzuata aykırı olmadığı veya % 4 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç işçilik hesaplamasının zorunlu olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, toplam teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olm << Devamını Oku>> [249]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikayete konu ihalede işçilik maliyeti hesabında sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının zorunlu olmadığı açık olmakla birlikte, istekli tarafından %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hariç işçilik hesaplanmasının ve buna uygun teklif verilmesinin de zorunlu olmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [129]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işi ihalesinde işin yüzde 30 luk kısmı alt yükleniciye yaptırılıyor bununla alakalı yüklenici ve alt yüklenici arasında sözleşme imzalanıyor. Alt yükleniciden sözleşme damga vergisi ve kesin teminat alınmalı mı? Sözleşme damga vergisi alınması halinde yükleniciden alınan damga vergisi sözleşme bedeli üzerinden mi alınmalı yoksa alt yüklenici ile yapılan sözleşme tutarı düşüldükten sonra mı alınmalı? […] << Devamını Oku>> [211]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kat karşılığı bir işte alt yüklenici belge tutar hesabında ruhsat hesabının ı alınarak hissesine düşen ana sözleşme pursantaj oranından mı hesaplanır, yoksa alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşme bedeli mi? << Devamını Oku>> [171]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “97.000 Saat Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Hizmeti Alımı” olduğu, iş kapsamında tek satırda olmak üzere toplam 97.000 saat kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılacağı, çalıştırılacak personele ilişkin olarak İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinden brüt asgari ücretin fazlası ücret ödemesi yapılacağı anlaşılmaktadır. Birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak gerçekleşt << Devamını Oku>> [124]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu,  4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde i << Devamını Oku>> [129]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işinde yükleniciye; A) Mevzuatta belirlenen üst limiti () aşan oranda verilen bütçe dışı avans için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesi; B) Sözleşme tutarının 'inin üzerinde avans verilmesine rağmen sözleşme bedelinin 'u ile 'i arasındaki farka tekabül eden tutar için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesinin kamu zararına sebebiyet verdiği hk. << Devamını Oku>> [355]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işinde yükleniciye; A) Mevzuatta belirlenen üst limiti () aşan oranda verilen bütçe dışı avans için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesi; B) Sözleşme tutarının 'inin üzerinde avans verilmesine rağmen sözleşme bedelinin 'u ile 'i arasındaki farka tekabül eden tutar için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesinin kamu zararına sebebiyet verdiği hk. << Devamını Oku>> [37]