Araç Kiralama Hizmet Alımı İşinde Teknik Şartnameye “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır” düzenlemesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu hk.

Yayın Tarih: 05.11.2022 07:11
Özet

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu,

 4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde istenilen araçların yüklenici tarafından istenilen zamanda temin edilememesi durumunda uygulanacak cezai yaptırımların düzenlendiği hususu göz önüne alındığında;

 Finansman veya kredi yoluyla temin edilmiş ruhsat üzerinde rehin bulunan araçların yüklenici tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi durumunun verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaktan ziyade ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

   


Toplantı No : 2022/048
Gündem No : 34
Karar Tarihi : 19.10.2022
Karar No : 2022/UH.I-1286

BAŞVURU SAHİBİ:

Fayat Grup Atık Yönetimi Asfalt San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yunusemre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/783321 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemizin Bağlı Müdürlüklerinde Çalıştırılmak Üzere 24 Ay Süre İle Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” İhalesi 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yunusemre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 09.09.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Belediyemizin Bağlı Müdürlüklerinde Çalıştırılmak Üzere 24 Ay Süre İle Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Fayat Grup Atık Yönetimi Asfalt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.09.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.09.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.09.2022 tarih ve 49638 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1012 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

………………………………………..

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu,

 4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde istenilen araçların yüklenici tarafından istenilen zamanda temin edilememesi durumunda uygulanacak cezai yaptırımların düzenlendiği hususu göz önüne alındığında;

Finansman veya kredi yoluyla temin edilmiş ruhsat üzerinde rehin bulunan araçların yüklenici tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi durumunun verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaktan ziyade ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap