ihale-soru-cevap-logo.png

" kayıtlı " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle şahıs şirketim var ve inşaat mühendisiyim. İmo ya kayitliyim. Ticaret odasına kayıtlı olmam gerekir mi? EKAP a kayıt olacağım ancak seçeneklerde meslek odası i mi seçmeliyim yoksa ticaret odası mi. Ticaret sicil gazetesi biz için zorunlu mu ? Saygilarimla << Devamını Oku>> [99]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanının satın alınabilmesi ve bu doğrultuda ihalelere katılabilmeleri için, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının zorunlu olduğu, anılan zorunluluğa uyulmadığının tespiti hâlinde isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu itibarla, özel ortak ... Yemek Sos. Hiz. Bil. İşi. Otom. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin i << Devamını Oku>> [1241]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

09.06.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2016 tarih ve 220.02/E.41751 sayılı cevabi yazıda A ..Ö.. Öz….Tic. Top. G. Seb. Mey. Nak. Ta. İşl. adına kayıtlı 21.11.2016 tarihine kadar geçerli K1 belgesi ile 05.12.2018 tarihine kadar geçerli K1* yetki belgelerinin bulunduğu, K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde 09.05.2016 tarihi itibariyle 01 BZU 32, 01 YE 429, 30 AC 160, 30 YA 951, 34 JC 6235, 34 JT 2820, 35 UGF 31, 65 EV 218 plakalı taşıtların ve K1* yetki belgesi eki taşıt belgesinde d << Devamını Oku>> [1672]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir özel hukuk tüzel kişiliği olan eylem ve işlemlerine ait sorumluluğu özel hukuk hükümlerine tabi olduğu anlaşılan ... nin üst hakkı nedeniyle malik gibi hareket edeceği ve 49 yıllık üst hakkına istinaden yaptırılmakta olan tesislerin yapı sahibinin üst hakkı süresince adı geçen şirket olduğuna ve yapılan yapıların denetiminin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olduğu hk << Devamını Oku>> [469]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat düzenlemeleri uyarınca, 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmekte olup ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunl << Devamını Oku>> [2016]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale sürecindeki işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların, Elektronik Kamu Al << Devamını Oku>> [1120]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

EKAP’a kayıt zorunluluğu, “…31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgeleri” için söz konusu olup incelenen ihaledeki iş deneyim belgesinin Kanun kapsamındaki bir ihaleye ilişkin olmadığı anlaşıldığından, ilanı 1/7/2016 tarihinden sonra 11.08.2016 tarihinde yapılan itirazen şikayet konusu ihalede kullanılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibi İş Ortaklığının << Devamını Oku>> [1587]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Üstadım; Hizmet alım ihalesinde Meslek odası A ilinde ve bu ile B, C, D illeri bağlı, B ilindeki kurumda hizmet alım ihalesi yapılıyor şirket adresi B ilinde ama meslek odası A iline bağlı, C ilinde olan istekli de ihaleye katılıyor adres C ilinde ama meslek odası A iline bağlıdır. İki firmanında verdiği teklifler eşit […] << Devamını Oku>> [227]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

25/01/2017 tarihinde yapılan değişiklikle " ihaleye katılım ve yeterlilik kriterlerine ilşkin sunulan belgelerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz" hükümleri doğrulutusunda teklif zarfı içinde sunulan iş bitirme belgesinin fotokopi ve İMZASIZ olması elenme gerekçesi midir (fotokopi << Devamını Oku>> [1240]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım Mrb! Üstadım Hizmet alımı ihalesi yaptık.Firmanın bize sunmuş olduğu iş deneyimi belgesinin Ekap üzerinden yeniden düzenlenmesi gerekli diye değerlendirme dışı bırakmamız üzerine yaptığı şikayet dilekçesinde İş deneyimi belgesinin TİGEM den alındığı ve istisnai bir ihale sonucu alınan bu belgenin 01.07.2016 Tarihinden sonra yapılan ihalelerde yeniden düzenlenme zorunluluğu olmadan da kullanılabileceği yönünde itirazı oldu.Söz konusu [&h << Devamını Oku>> [921]