İnşaat mühendisiyim ve inşaat mühendisleri odasına kayıtlıyım, ticaret odasına kayıtlı olmam gerekir mi?

Özet

Öncelikle şahıs şirketim var ve inşaat mühendisiyim. İmo ya kayitliyim. Ticaret odasına kayıtlı olmam gerekir mi? EKAP a kayıt olacağım ancak seçeneklerde meslek odası i mi seçmeliyim yoksa ticaret odası mi. Ticaret sicil gazetesi biz için zorunlu mu ? Saygilarimla


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle şahıs şirketim var ve inşaat mühendisiyim. İmo ya kayitliyim. Ticaret odasına kayıtlı olmam gerekir mi? EKAP a kayıt olacağım ancak seçeneklerde meslek odası i mi seçmeliyim yoksa ticaret odası mi. Ticaret sicil gazetesi biz için zorunlu mu ? Saygilarimla

Cevabımız

Mimar veya mühendis odalarına kayıt söz konusu meslekleri yapabilmek için kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlardır.
Türk Ticaret Kanununa göre Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.
Şirketler şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri olarak ayrılmak olup sizin kastınızın gerçek kişi tacir olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca teklif mektubunda ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürüldüğü ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunulacağı taahhüt edilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere ticari faaliyet gösteren gerçek kişilerin ilgili ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olması gereklidir. Odaya kayıt olduğundan unu ticaret siciline de kayıtlı olması gerektiği değerlendirilmektedir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap