ihale-soru-cevap-logo.png

" kes " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında,geçici kabul noksanlarını önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını sağlamak için hakedişten yapılacak nakit kesintinin,teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması hk. << Devamını Oku>> [1296]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmede, normal teslim süresinin bitmesiyle davacı idarenin hemen fesih ihtarında bulunamayacağı, bunun için 20 gün bekleyeceği buna karşılık davalı yüklenicinin de Ancak ceza süresi olarak 20 gün ile sınırlanması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [1032]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin yer tesliminin 18.09.2014 tarihinde yapıldığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.)’nin 19 uncu maddesi gereğince teknik personel bildirimlerinin yer teslimi tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yani en geç 22.09.2014 tarihine kadar yapılması gerektiği ancak yüklenici 01.10.2014 tarihli dilekçe ile teknik personel bildirimini yaptığı, teknik personel bildirimi belgeleri üzerinde yapılan incelemede teknik personele ait taahhütlerin eksik olduğunun belirlendiği, bu eksikliklerin 13.10.201 << Devamını Oku>> [4103]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam İyi günler. Firma ile 2018 yılı Aralık ayında yapım işi olan ihalemizi fesh ettik. Kurum olarak şuan için Hesap Kesim Hakedişi hazırlandı. Ve firmanın kurumumuza borçu çıktı. – ayrıca işçi alacağı – Kurum tarafından kesilen ceza – Vergi ve SGK borçları – ve kurumumuza ödemesi gereken hakedişi vardır. Sormak istediğim soru, firmadan her hakedişde […] << Devamını Oku>> [189]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyemize hizmet sunan bir firma sözleşmeden itibaren ( 3 aylık bir doğrudan temin) 8 günlük yaptığı işe karşılık aylık tutarlı fatura kesilmiş,firma tüm uyarılarımıza rağmen faturayı düzeltmeye yanaşmamaktadır. Örnek; aylık 18.000 TL toplam 3 aylık 54.000 TL lik bir sözleşme imzalanmış. 20 şubatta sözleşme imzalanmış ve 28 şubatta 8 günlük iş tamamlanmış, 4.800 TL yerine […] << Devamını Oku>> [317]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, anahtar teslimi götürü bedel işimde yüklenici işi süresinde bitiremediği için fesih işlemi gerçekleşti. Fesih hesabında yükleniciye gecikme cezaları düştükten sonra bir miktar alacağı çıkması sebebiyle ödeme yapıldı. Sorumun özü şu efendim, hakedişlerden kesilen geçici kabul kesintileri %3 yükleniciye ödenir mi. fesih kesin hesabındaki yükleniciye ödenen tutarda da geçici kab << Devamını Oku>> [451]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Açık ihale alımıyla yapılan bir sözleşme imzalandıktan sonra tarafımızdan düzenlenen fatura eğer yanlış ise (birim fiyat yüksek yazılmış, bütün tutar yüksek çıkmış ) , kurum da bunu 7 gün içinde fark etmediyse oluşan olayın üstünden 1 aydan fazla geçti ise kurum bize fark faturası kesebilir mi? << Devamını Oku>> [256]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuz bünyesinde 3 yapım işi ihalesi alan yüklenicinin, taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmelerinin birinin feshi gerekmiş olup, yüklenici firma bu şantiyede çalışan işçilerin ücretlerini de ödememiştir. İşçiler kurumumuza başvuruda bulunmuş ancak bu işçilerin sigortaları çalıştıkları şantiyede değil de, diğer şantiyeler üzerinden gösterildiğinden hakkediş üzerinden kesinti yapılıp yap << Devamını Oku>> [300]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yıllara sari yapım işinde hazırlanan kesin hesap cetveline istinaden kesilecek fatura da stopaj kesilir mi? << Devamını Oku>> [720]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalışmasına dayalı hizmet alımları tamamlandıktan sonra, işin yüzde seksenini tamamlamayan firmalar tamamlanan kısım ile işin ni arasındaki farkın %5 ini talep etmektedirler. Bu farkı ödeme emrine bağlarken; – Yapılan bir iş olmadığı için fatura istenmeyeceği, -Fark tutarı ile ilgili damga vergisi kesilip kesilmeyeceği, ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler… << Devamını Oku>> [1009]