ihale-soru-cevap-logo.png

" komisyonuna " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. (Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede […] << Devamını Oku>> [261]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Vergi borcu bulunan firmaya ihale verilmesi ve sahte borcu yoktur yazısının ihale komisyonuna sunulması, ihaleye fesat karıştırma suçu oluşturduğu hk. << Devamını Oku>> [1168]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 7 ile 8’inci maddeleri gereğince yerli malı fiyat avantajından yararlanılabilmesi için yerli malı belgesinin teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulması gerektiğinden, başvuru sahibi olan …….. Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yerli malı belgesini sunmadığı, bu belgenin tamamlatılamayacağı, bu nedenle anılan istekliye yerli malı fiyat avantajı uygulanamayacağı hk. << Devamını Oku>> [930]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ihale işlem dosyasının birer örneğinin ilân tarihini izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verildiği yönünde bir belge bulunmamakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki üç günlük sürenin disipliner nitelikte olduğu hk. << Devamını Oku>> [964]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [750]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Üstadım; uzman olunmayan bir konuda Mal alım ihalesinde muayene ve kabul komisyonuna İta amiri tarafından yazılabilirim, yazılırsa alınan malda kabulden sonra sıkıntı olurursa kabul komisyonunun sorumluluğu nedir << Devamını Oku>> [1002]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad merhaba; İdarede kurulu ihale komisyonu varken, işin maliyetinin yüksek olmasi veya ihale komisyonundaki personelin yeterli bilgiye sahip olmamasi vb sebeplerle idareye ait işin ihalesi başka bir idaredeki baska bir ihale komisyonuna yaptirilabilir mi? << Devamını Oku>> [87]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ıkn: (2011 /…….). olan yapım işine ait 25/01/2012 tarihinde düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi ekapa kayıt edilmeden 19/8/2016 tarihli ihale için ihale komisyonuna iş deneyim olarak sunulmuştur. Sözkonusu işin ilanı veya duyurusu 31/8/2010 TARİHİNDEN SONRA yapıldığı için firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur.Saygılarımla…. << Devamını Oku>> [479]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. Kamu İhale Kanunu 11. maddede ihaleye katılamayacak olanlardan bahsediyor. SORU: idarenin ihale ile ilgili işlemlerini yürüten görevliler İHALE KOMİSYONLARI na girebilirler mi? bu konuda bir mevzuat hükmü yada yargı kararı varmı? NOT: Kamu İhale Kurumuna, bilgi edinmeden sordum. Cevabı ise her zamanki gibi "YORUMA DAYALI"…DİYEREK Cevap vermedi… << Devamını Oku>> [894]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale günü ihale komisyonuna yeterlik kriteri olarak verilen asıl evraklar firmalara “aslı idarece görülmüştür” yapılarak firmalara ihaleden sonra asılları verilebilir mi? << Devamını Oku>> [925]