İhale komisyonuna verilen evrakların asılları ihaleden sonra “aslı idarece görülmüştür” yapılarak verilebilir mi?

Yayın Tarih: 25.11.2015 01:11
Özet

İhale günü ihale komisyonuna yeterlik kriteri olarak verilen asıl evraklar firmalara “aslı idarece görülmüştür” yapılarak firmalara ihaleden sonra asılları verilebilir mi?


İhale günü ihale komisyonuna yeterlik kriteri olarak verilen asıl evraklar firmalara “aslı idarece görülmüştür” yapılarak firmalara ihaleden sonra asılları verilebilir mi?


Cevabımız

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinde belirtilmiştir. Şöyle ki; 

İdareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

Yukarıdaki hükme göre ihaleden sonra evraklar iade edilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap