ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanılacak " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları (2019 Yılı) (2020 Yılı) << Devamını Oku>> [52]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-544 Sayılı Kararında: İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin giderleri belgeye dayalı olarak açıkladığı, dolayısıyla açıklamanın idarece yeterli kabul edilmesinde yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir. Başvuru sahibi tarafından ihale konusu işte kullanılacak motosikletlerin akary << Devamını Oku>> [400]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan 3’üncü iddiası incelendiğinde; Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen “Çöp Konteynırı (240 lt)”, “Çöp Konteynırı (120 lt)”, “Tıbbi Atık Konteynırı (240 lt)”, “Paspas Arabası”, “Geri dönüşüm ünitesi”, “Mavi-Kırmızı Geri Dönüşüm ünitesi”, “Siyah-Mavi Geri Dönüşüm Ünitesi”, “Kat Arabası”, “Kat Temizlik Arabası”, “İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı Aparatı” ve “İçten Çekme << Devamını Oku>> [1000]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında ihale hizmet işi kapsamında yapılacak atık toplama ve naklinin gerçekleştirileceği Torbalı ilçe sınırları içindeki bölge, mahalle ve cadde veya sokakların belirli olduğu, bu durumda bu amaçla kullanılacak araçlardan kaynaklanacak maliyetin istekliler tarafından teklifleri kapsamında belirlemelerine imkân veren düzenlemelerin yapıldığı anlaşıldığından, idari şartnamenin 12’nci maddesi de göz önüne alınarak iddia yerinde bulunmamıştır. << Devamını Oku>> [776]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araçların tamamında istenilen CPRS sistemi, cadde ve sokakların süpürülmesi sırasında toplanan çöplerin ve kağıtların konulacağı naylon torbalar, karla mücadele esnasında kullanılacak tuz çöp konteynırlarında kullanılacak anti bakteriyel dezenfektan malzeme ve araçların yıkanmasında kullanılacak suya ilişkin bedellerin idarece karşılanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve isteklilerin götürü bedel üzerinden teklif vereceği hususları dikkate alındığında söz konusu maliyet kalemlerine ilişk << Devamını Oku>> [577]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işte çalıştırılması gerek asgari personel sayısına ihale dokümanında yer verildiği, söz konusu personele ödenmesi gereken ücretin, aylık brüt asgari ücretin yüzde fazlası olarak belirlendiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği açıktır. Yapılan incelemede, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin işçilik gideri, araç ve akaryakıt gideri, makine ile ekipmanın gibi hizmetin bünyesine giren işler dikkate alınarak hesaplandığı, yapılan bu hesaplamalar sonucunda << Devamını Oku>> [1276]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu iş kapsamında bulunan taşıtların akaryakıt giderlerinin teklif fiyata dahil edilmesinin 02/10/2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na aykırılık teşkil edip etmediğine yönelik olarak Kurumca daha önce yapılan bir incelemede Maliye Bakanlığı’na yazılan 19.12.2014 tarihli Kurum yazısı ile “237 sayılı Taşıt Kanunu’na tabi idarelerce 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan hizmet alımı ihalelerinin bir kısmında ihalenin konusu araç temini << Devamını Oku>> [727]