Özel Güvenlik Hizmeti alımı ihalesinde, işin yapılacağı yer kampüs gibi belirli bir alan içindeyse aşırı düşük teklif savunmasında kullanılacak araçların akaryakıt maliyetlerine yer verilmesi gerekir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-544 Sayılı Kararında: İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin giderleri belgeye dayalı olarak açıkladığı, dolayısıyla açıklamanın idarece yeterli kabul edilmesinde yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir. Başvuru sahibi tarafından ihale konusu işte kullanılacak motosikletlerin akaryakıt giderine ilişkin açıklama yapılmamasının mevzuata […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-544 Sayılı Kararında:

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin giderleri belgeye dayalı olarak açıkladığı, dolayısıyla açıklamanın idarece yeterli kabul edilmesinde yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir. Başvuru sahibi tarafından ihale konusu işte kullanılacak motosikletlerin akaryakıt giderine ilişkin açıklama yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ise de; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların isteneceğinin düzenlendiği ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.23 üncü maddesinde kampüs gibi belirli bir alan içerisinde gerçekleştirilecek güvenlik işleri için kullanılacak aracın akaryakıt maliyetinin önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmeyeceğinin belirtildiği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte kullanılacak motosikletlerin akaryakıt giderine ilişkin açıklama yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap