İhale konusu hizmetin sunumunda kullanılacak araçların tamamında istenilen CPRS sisteminin teklife dâhil edilip edilmeyeceği?

Özet

Araçların tamamında istenilen CPRS sistemi, cadde ve sokakların süpürülmesi sırasında toplanan çöplerin ve kağıtların konulacağı naylon torbalar, karla mücadele esnasında kullanılacak tuz çöp konteynırlarında kullanılacak anti bakteriyel dezenfektan malzeme ve araçların yıkanmasında kullanılacak suya ilişkin bedellerin idarece karşılanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve isteklilerin götürü bedel üzerinden teklif vereceği hususları dikkate alındığında söz konusu maliyet kalemlerine ilişkin giderlerin yüklenici tarafından karşılanması gerektiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla iddia konusu hususların ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/040

Gündem No

: 80

Karar Tarihi

: 01.07.2015

Karar No

: 2015/UH.I-1879

 

Şikayetçi:

….Hizm.Yemek Ürt.Teks.Turz. Ve İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

….Belediyesi Zabıta Amirliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

30.03.2015 / 28971

Başvuruya Konu İhale:

2015/4870 İhale Kayıt Numaralı "… İlçesinin Çöpünün Toplanması Ve Nakli Park Ve Bahçelerin Temizliği, Belediye Hizmet Binasının Temizliği Hizmet Alımı İşi" İhalesi
 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

 9) İhale konusu hizmetin sunumunda kullanılacak araçların tamamında istenilen CPRS sisteminin teklife dâhil edilip edilmeyeceği, cadde ve sokakların süpürülmesi sırasında toplanan çöplerin ve kâğıtların konulacağı naylon torbaların miktarı ve bedelinin kimin tarafından ödeneceği, kış mevsiminde karla mücadele esnasında kullanılacak tuz bedelinin, çöp konteynırlarında kullanılacak anti bakteriyel dezenfektan malzeme miktarı ve araçların yıkanmasında kullanılacak suyun kimin tarafından karşılanacağı hususlarında ihale dokümanı ve eklerinde düzenleme yapılmadığı ve bu durumun sağlıklı fiyat teklifi verilebilmesini engellediği, iddia edilmektedir.

 

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde, “…Araçların bakım, onarım ve korunması yükleniciye aittir. Ayrıca ihaleyi alan firma araçlarının tamamında CPRS olacak ve Zabıta Amirliği biriminin bilgisayarına bu programı yükletecektir” düzenlemesi,  

 

            Anılan Şartname’nin 8’inci maddesinde, “Yüklenici atık toplama işlemini, Zabıta Amirliği’nin tasdik edeceği program doğrultusunda yapacaktır. Bu programa göre;

 

            A) Ana arterler ve ana caddelerden her gün olarak; okul, hastane, sanayi bölgesi ve cezaevinden, mahalle ve sokaklar ile iş yerlerinden 4 günde bir, belediye hizmet binası içi temizliği 1 personel ile devamlı yapılacak, caddeler 4 adet süpürgeci tarafından düzenli olarak süpürülecek, toplanan evsel atıklar alınarak günlük atık depolama sahasına nakledilecektir. Atık toplama saatleri değiştiğinde önceden, mahalle muhtarlıklarına ve halka alışagelmiş araçlarla bildirilecektir.                                                                       

           

            B) Pazar kurulan yerler Pazar yerleri kalktıktan sonra temizlenecektir. Pazar yerinden çıkan atıklar yüklenici tarafından alınacaktır.                      

                              

            C) Cadde ve sokaklar süpürülürken toplanan kâğıtların uçmaması için bir naylon torba ile kaldırılması sağlanacaktır.

            …

           

            E) Yüklenicinin süpürge ekibi kış mevsiminde, kar ile kaplanan cadde ve sokaktaki karları, idarenin makine desteği ile temizlenmesini sağlar.

            …               

           

           H) Her araçta 1 şoför ve 2 işçi bulunacak, boşaltılan konteynerlerin altı ve etrafı bu işçiler tarafından süpürülerek temizlenecektir. Bu amaçla her araçta 1 süpürge ve 1 kaba alan faraşı bulunacaktır.

 

            I) Çöp konteynerlerine yılda iki defa yüklenici firma tarafından anti bakteriyel dezenfektan uygulaması yapacaktır ve teklif fiyata dahil olacaktır.

 

            İ) İlçeden toplanan tüm atıklar 2 km. mesafedeki çöp nakil istasyonuna götürülecek ve buradan sıkıştırmalı çekici (TIR) araç ile her gün düzenli olarak İlçe Merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Bıyıkali Mevkiin deki çöp depolama sahası olan alana bırakılacaktır.

     

           J) Çöp toplama işinde kullanılan araçlar haftada bir düzenli olarak Mobil Yıkama makinasıyla yıkanacak ve Mobil Yıkama makinası kendi malı olacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

        

        Yukarıda yer verilen düzenlemelerin, isteklilerin teklif fiyatına dahil edilecek söz konusu giderleri hesaplayabilmeleri için yeterli olduğu, araçların tamamında istenilen CPRS sistemi, cadde ve sokakların süpürülmesi sırasında toplanan çöplerin ve kağıtların konulacağı naylon torbalar, karla mücadele esnasında kullanılacak tuz çöp konteynırlarında kullanılacak anti bakteriyel dezenfektan malzeme ve araçların yıkanmasında kullanılacak suya ilişkin bedellerin idarece karşılanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve isteklilerin götürü bedel üzerinden teklif vereceği hususları dikkate alındığında söz konusu maliyet kalemlerine ilişkin giderlerin yüklenici tarafından karşılanması gerektiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla iddia konusu hususların ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap