ihale-soru-cevap-logo.png

" listesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı << Devamını Oku>> [73]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Çanakkale Belediyesi Yılı : 2009 Tutanak No : 39792 Tutanak Tarihi : 16.12.2014   3- 1140 sayılı ilamın 9 uncu maddesiyle; Gürbüzler İnşaat yüklenimindeki 5.762.000 TL sözleşme bedelli, 25.05.2005 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel ve açık ihale usulü ile ihalesi yapılan Esenler III. Kısım Toplu Konut İnşaatı İle Ada İçi Alt Yapı […] << Devamını Oku>> [3272]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2016 YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI DÜZELTME LİSTESİ http://www.csb.gov.tr/db/yfk/editordosya/dzeltme22082016.pdf << Devamını Oku>> [576]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uygulama projesinde yer alan bir imalatın mahal listesinde bulunmaması o imalatın teklif dışı bırakılacağı anlamına gelmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [485]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2908 Sayılı Kararında: İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idarece Tebliğ’in 38 ve 45’inci maddeleri uyarınca hazırlanması gerekli, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdileri << Devamını Oku>> [719]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye esas uygulama projelerinde yer alan ve fiiliyatta da projesine uygun olarak yapıldığı idaresince ifade edilen, -04.732/B poz no.lu Köprülerde bitüm esaslı genleşme derzi imalatı ile, -Spiral kaynaklı çelik borular ile yapılan deplase içme suyu hatları imalatları için, Sözleşme bedelinde kesinti yapılması cihetine gidilmesinin sözleşme ve ekleri hükümleri ile ilgili mevzuatına uygun olmayacağı. << Devamını Oku>> [989]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin, proje üzerinde yer alan “..+ 90 cm doğal granit (özel 9)” imalatını da dikkate alarak teklifini vermesi gerektiği, başka bir ifade ile bu imalatın teklif bedele dahil olduğu, yapımından vazgeçilmesi halinde birim fiyatının, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 22 nci maddesi hükümlerine göre yüklenici ile birlikte yapılarak bedelinin sözleşme bedelinden düşülmesi, bunun yerine yapılacak imalata ait fiyatın da aynı usul ve esaslara göre yapılarak yükleniciye ödenmes << Devamını Oku>> [629]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

hocam pazarlık usulü ihale yönteminde türkiye geneli yetkili 1 satıcı mevcut ve yetki belgesi dosyamızda var. bu durumda 3 davetli listesi yok.pazarlık usulu davetli listesinin 3 olması gerektiğinden bu durumda ne yapmamız gerekmektedir. << Devamını Oku>> [537]