Uygulama projesinde bulunduğu, fakat mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı belirtilerek, bu iş kalemlerine ait bedeller yükleniciye ödenebilir mi?(YFK)

Özet

Uygulama projesinde yer alan bir imalatın mahal listesinde bulunmaması o imalatın teklif dışı bırakılacağı anlamına gelmeyeceği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2013/33

Karar Tarihi : 04/07/2013

I      – GİRİŞ

…………  Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler ve

Mühendislik Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı işi ile ilgili görüş istemidir.

II      – KONU

………..  Üniversitesi Rektörlüğü 28.05.2013 tarih ve 10832082 /384 sayılı yazıları ile,

idarelerince ihale edilerek 19.04.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan “İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı” işinde; asansör imalatları ile, kesintisiz güç kaynağı, galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar, monitör ve kayıt cihazlarının sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık çıktığı ifade edilerek, konu hakkında görüşlerimizin bildirilmesi istenilmektedir.

III       – İNCELEME

Konu, gönderilen belge ve bilgiler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiş oluptarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda bildirildiği şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

………………….

Ayrıca, 22.05.2013 tarihli yüklenici dilekçesinde ise; bahse konu işte, UPS (kesintisiz güç kaynağı, galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar ile monitör ve kayıt cihazlarının uygulama projesinde bulunduğu, fakat mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı belirtilerek, bu iş kalemlerine ait bedellerin de taraflarına ödenmesi talep edilmektedir.

İdarenin görüş ve değerlendirmesi;

İdaresi, ilgi yazısı ile söz konusu yapım işinde;

…………..

2- Bahse konu inşaatın elektrik uygulama projesinde UPS (kesintisiz güç kaynağı), galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar ile monitör ve kayıt cihazlarının uygulama projesinde bulunduğu, ancak mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı belirtilerek, işin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanmış olmasından dolayı söz konusu işler için ek bir ödemenin yapılmaması gerektiği görüşünde oldukları ifade edilmektedir.

……………………………………

Diğer bir ihtilaf konusu olan, UPS (kesintisiz güç yanağı), galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar ile monitör ve kayıt cihazlarının ihaleye esas uygulama projesinde bulunduğu ancak mahal listesi ve pursantaj tablosunda bulunmadığı, idaresi ve yüklenici tarafından ifade edilmektedir. Doğru olanın uygulama projesinde yer alan imalatların bu projeye dayalı olan mahal listesinde de yer alması gerektiğidir. Ancak, uygulama projesinde yer alan bir imalatın mahal listesinde bulunmaması o imalatın teklif dışı bırakılacağı anlamına gelmeyeceği değerlendirilmektedir.

IV- KARAR

………..  Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı İşi” ile ilgili idaresinin talebine ilişkin konu ön bölümde belirtildiği üzere incelenmiş olup, buna göre;

………….

UPS (kesintisiz güç kaynağı), galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar ile monitör ve kayıt cihazlarının yapım bedelinin sözleşme bedeline dahil olduğunun değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 04/07/2013 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliğiile karar verilmiştir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap