Yapım ihalelerinde “sıralı analiz girdileri tablosu” ve bu tabloya göre oluşturulması gereken “açıklama istenmeyecek analiz girdileri listesi” oluşturulmadan aşırı düşük sorgulama yapılabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2908 Sayılı Kararında: İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idarece Tebliğ’in 38 ve 45’inci maddeleri uyarınca hazırlanması gerekli, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2908 Sayılı Kararında:

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idarece Tebliğ’in 38 ve 45’inci maddeleri uyarınca hazırlanması gerekli, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” ve bu tabloya göre oluşturulması gereken “açıklama istenmeyecek analiz girdileri listesi”nin  oluşturulmadığı, açıklama talep yazısında yalnızca 3 adet iş kalemine ait poz numaralarının belirtildiği kaldı ki bu belirlemenin de sıralı iş kalemleri listesi oluşturulmaması sebebiyle, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun mevzuata uygun bir şekilde saptanmadığı anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, idarece sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” ve bu tabloya göre oluşturulması gereken “açıklama istenmeyecek analiz girdileri listesi”nin oluşturulmadığı, bu yöntemle tespit edilecek açıklama istenecek iş kalemleri/grupları ile açıklama istenmeyecek analiz girdilerinin de aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde istekliye gönderilmediği anlaşıldığından, aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği ve Tebliğin 38 ve 45’inci maddesindeki esas ve usuller çerçevesinde tekrarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap