Yaklaşık maliyette yer alan iş kalemlerine ait miktarların, ihale dokümanında yer alan proje ve mahal listesi gibi belgeler yerine “İnşaat Mühendisleri Odası tarafından kabul edilen yapı birim alanına isabet eden yapı yaklaşık birim katsayıları” kullanıla

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap