ihale-soru-cevap-logo.png

" maddeye " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacılar tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetelerinde, anılan kişinin tüzel kişilikteki görev süresine ilişkin gerekli bilgilerin yer aldığı görüldüğünden Yönetmelik'te belirtilen anahtar teknik personelin görev süresine ilişkin olarak ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgelerden herhangi birinin sunulmamasının esasa etkili olmadığı; öte yandan ticaret sicil gazetelerinde yer alan bilgilerin y << Devamını Oku>> [439]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 02.07.2013 tarihli ve E:2013/217, K:2013/1989 sayılı kararı ile “… maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilk sayfası ile imzalı ve kaşeli olan üçüncü sayfası arasında herhangi bir çelişkili bilgiye yer verilmediği, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile Fırat Ltd. Şti.den alınan teklif mektubunun birbiriyle uyumlu olduğu hususları dikkate alındığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağının teklife ilişkin […] << Devamını Oku>> [412]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu proforma fatura ve buna dayanak teşkil eden belge ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) bir diğer istekliye verilmesi 61 inci maddeye aykırılık teşkil eder mi? << Devamını Oku>> [443]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de anılan Esaslar’ın 7’nci maddesinin 12’nci fıkrası uyarınca “sadece 6’ncı maddeye göre fiyat farkı verileceğine” dair bir düzenlemeye yer verilmemesi sebebiyle fiyat farkının söz konusu Esaslar’ın 5’inci maddesine göre verileceği anlaşılmaktadır. Ancak, söz konusu maddeye göre a1 ve c katsayılarının İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu durum, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkın << Devamını Oku>> [881]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi günler anahtar teslimi götürü bedelle yapılan bir ihalenin 4734 sayılı kanunun 5. maddesi gerekçesi ile iptali hakkında bir soru soracağım. yapı yaklaşık maliyeti 1.533.794 tl olan bir işte teklifler a) 1.299.500 tl b) 1.640.000 tl c) 1.090.000 tl d) 1.483.000 tl olarak verilmiştir. aşırı düşük teklif sınır değeri 1.190.308 tl çıktığından c) 1.090.000 lık […] << Devamını Oku>> [800]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

X ve Y Ltd. Şti.den oluşan İş ortaklığı ile sözleşme imzalama aşamasında, 10 uncu madde gereği sözleşme öncesi evraklarını alıyoruz 2 firma için ayrı ayrı… Ancak X Ltd.Şti'nin hissesinin sahibi Z Ltd. Şti. dir. Bu durumda Z Ltd. Şti.ninde 10 uncu madde evraklarını da istememiz gerekir Mi? << Devamını Oku>> [855]