ihalenin 5. maddeye göre iptali

Yayın Tarih: 24.08.2017 12:08
Özet

iyi günler anahtar teslimi götürü bedelle yapılan bir ihalenin 4734 sayılı kanunun 5. maddesi gerekçesi ile iptali hakkında bir soru soracağım. yapı yaklaşık maliyeti 1.533.794 tl olan bir işte teklifler a) 1.299.500 tl b) 1.640.000 tl c) 1.090.000 tl d) 1.483.000 tl olarak verilmiştir. aşırı düşük teklif sınır değeri 1.190.308 tl çıktığından c) 1.090.000 lık […]


iyi günler
anahtar teslimi götürü bedelle yapılan bir ihalenin 4734 sayılı kanunun 5. maddesi gerekçesi ile iptali hakkında bir soru soracağım. yapı yaklaşık maliyeti 1.533.794 tl olan bir işte teklifler a) 1.299.500 tl b) 1.640.000 tl c) 1.090.000 tl d) 1.483.000 tl olarak verilmiştir. aşırı düşük teklif sınır değeri 1.190.308 tl çıktığından c) 1.090.000 lık teklif elenmiş ve ihale a) 1.299.500 tl lik teklif üzerinde kalmıştır. ihale yaklaşık % 15.3 tenzilatla firmamızda kalmıştır. ihale yetkilisinin 5. maddeye göre ihaleyi iptal etmemesi için ne kadar tenzilat yapılmalı, verilen karar doğrumu teşekkürler


Benzer İçerikler: , , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde ;” İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

  Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

  Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

  Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

  Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

  (Değişik altıncı fıkra: 30/7/2003-4964/4 md.) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” Hükmü bulunmaktadır.

 Eğer idare ihaleyi 5 nci maddeye göre iptal ettiyse, ya ödenek ,kaynakların verimli kullanılmaması vb madde metninde sayılan hükümleri öne sürmesi gerekir, sizin olayınızda böyle bir durum anlattığınız kadarı ile gözükmediğinden iptal kararı yanlıştır.İtiraz edin İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap