Yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirleme zorunluluğu var mıdır?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap