ihale-soru-cevap-logo.png

" maliyette " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” başlıklı kısmında “Araç listesi, araç marka model tip listesi ve katalogları”nın ihaleye teklif veren 4 istekliden sadece Arşem Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından beyan edildiği, diğer isteklilerin ihale konusu işte kullanılacak araç bilgilerine ilişkin olarak herhangi bir belge sunulacağına ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyanda bulunmadığı görüldüğünden isteklilerin hangi araçları teklif edebileceği anlaşılamamaktad << Devamını Oku>> [134]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” başlıklı kısmında “Araç listesi, araç marka model tip listesi ve katalogları”nın ihaleye teklif veren 4 istekliden sadece biri tarafından beyan edildiği, diğer isteklilerin ihale konusu işte kullanılacak araç bilgilerine ilişkin olarak herhangi bir belge sunulacağına ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyanda bulunmadığı görüldüğünden isteklilerin hangi araçları teklif edebileceği anlaşılamamaktadır. Bu sebeple, marka ve modeli belli olmay << Devamını Oku>> [170]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anahtar teslimi götürü bedel bu işte yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin eksiksiz ve kusursuz olarak ikmal edilmesi gerekli olacak tüm imalat bedellerinin tamamını kapsadığı, yapılan imalat bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınarak ilerleme yüzdeleri üzerinden yapıldığı durumu da dikkate alındığında, ahşap oturtma çatı tamiratı işinin uygulama projesine, fen ve sanat kurallar << Devamını Oku>> [926]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Makine amortisman giderine ilişkin olarak yapılan revizyonun hatalı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İhalede tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve yaklaşık maliyetin revize edildiği görüldüğünden, söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırılık taşımaktadır. << Devamını Oku>> [688]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.1’inci maddesi gereğince ihalede yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif fiyatlarının kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken ihale komisyonunca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmayan herhangi bir unsurun bulunup bulunmadığının kontrol edileceği açıklamasına yer verilmiştir. Açıklanan gerekçeyle, idare tarafından nakdi olarak ödenecek yemek ve yol giderlerinin de dikkate alınarak asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesin << Devamını Oku>> [901]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam.. şoförlü araç kiralama… vermiş olduğunuz "355 soru detay" … örneğini biraz daha anlaşılır kılmak için, işçiye ayda 22 gün üzerinden günlük 10 tl yemek yardımı verildiğini ve cift kabinli pickup kiralayacımızı varsayarsak bu işin maliyeti ne kadar olur. NOT: çift kabinli pickup arazide çalışacak….2015 model ısuzu. kasko sigorta bedeli 102.484,00 tl. 1… sanırım […] << Devamını Oku>> [888]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın ilgili, araç ihalemiz için hesapladığımız yaklaşık maliyette, kik.gov.tr modülünde hesaplanan tutar üzerinden yapılan otomatik hesaplama ile EKAP girişi yaptık ve ihalemiz ilana çıktı. ancak daha sonraki kontrollerde manuel hesaplama ile otomatik hesaplama arasında 0,42 kuruş bir fark oluştu. bizim hesaplamamız 0,42 kuruş fazla çıkıyor. benim sorum şu olacaktır. idare olarak, ihale komisyonumuz bu hatayı […] << Devamını Oku>> [345]