ihale-soru-cevap-logo.png

" Malzeme " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapımından vazgeçilen iş kalemleri miktarlarının yaklaşık maliyet cetveline göre değil, uygulama projesi üzerinden hesaplanması gerektiği, Yapılan proje değişikliği sonrasında mutabakat olduğu için yeni imalatlara ait bedelin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23 üncü maddesine göre hesaplanması ve kesilecek imalat bedellerinin de kıyasen aynı madde hükmünden hareketle bulunması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [702]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipman miktarının makul ölçüde olduğu, araçların kapasite, güç ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir kriterin belirlenmediği, ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği ve verilen tekliflerin yaklaşık maliyet bedelinin altında olduğu durumları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu makine ve araçlar için kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin rekabet koşullarının oluşmasına << Devamını Oku>> [1013]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin “0-25 Dolgu Malzemesi” alımı olduğu, söz konusu ihalede benzer işin her türlü kum, çakıl veya tuvenan malzeme temini olarak belirlendiği, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin "Çukurova Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Cadde ve Sokakların Asfalt Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Plent Altı Sıcak Asfalt Alımı İşi" olduğu, işin türü ve miktarının söz konusu iş deneyim belgesinde “50.000 Ton Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle Bit << Devamını Oku>> [724]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Protokol kapsamında KKTC^ nde bir belediye ile kardeş belediye olduk. Ve meclis kararıyla ihtiyaçları olan mal ve malzemelerin alımı doğrultusunda onay aldık. Süreçte karşı tarafın muayne kabul komisyonu görevlendirmesi yapması ve malzemeleri Taşınır Mal Yönetmeliğine istinaden depolarına kabul etme süreci ile ilgili yazılar yazılacak. Fakat, KKTC yurtdışı olduğundan dolayı farklı bir mevzuat süreci yada prosedür […] << Devamını Oku>> [330]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında Malzemeli temizlik ihalesi yaklaşık maliyet hesaplanırken, temizlik malzemesi için piyasa araştırması yaptık ve ekaptaki işçilik hesaplama modülündeki asgari işçilik maliyeti ile malzeme fiyatlarına %3 firma karı ve %4 sözleşme ve genel giderler ekledik. işçilik gider: 1.000.000 temizlik malzemesi: 30.0000 işçilik kâr (%3) :30.000 malzeme kar(%3): 900 işçilik genel gi << Devamını Oku>> [746]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam.. kurumun yaptığı onarım ihalesinde, ortaya çıkan hurda malzemenin satışı ile ilgili ne yapabiliriz. milli emlak müdürlüğüne mi devredeceğiz.. yardımcı olmanız ricasıyla << Devamını Oku>> [925]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel işlerde yüklenici projede kullanılacak malzeme yerine daha kaliteli malzeme kullansa bunun için her hangi bir fiyat verilmek zorunda mıyız. Yüklenicinin bunun için her hangi talebi yoksa fiyat farkı verilmezse sorun olur mu? << Devamını Oku>> [239]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Cafe malzeme alımı ihalesi yapılacak. Fakat bu malzemeler değişik evsaflarda, bir yanda masa sandalye mobilya,diğer tarafta çatal kaşık v.s. ayrıca cafe içinde kreş gibi bir yer olacak ve bunun içinde malzeme alımı yapılacak.Bu ihaleyi kısmi teklif olarak mı yapmak gerekiyor? << Devamını Oku>> [287]