Tıbbi sarf malzeme ihalesinde teklif edilecek ürünlerin TİTUBB kayıtlarının olduğunu gösteren belgelerin sunulmasının yeterlik kriteri olarak istenebilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap