ihale-soru-cevap-logo.png

" mektubunda " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek << Devamını Oku>> [126]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1862 Sayılı Kararında: İhale dokümanı kapsamında yer alan Standart Form KİK023.1/Y’de; “İdarenizce ihaleye çıkarılan Patnos ilçesi … köyü 12 derslikli ilköğretim okulu işine istekli sıfatıyla katılacak olan…” ifadesinin yer aldığı, ihale ilanı, idari şartname ve ihale dokümanında ihale isminin aynı şekilde ifade edildiği, iki belge arasında farklılığın; “Patnos” ifadesinin, “P << Devamını Oku>> [845]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu geçici teminat mektubunu sunan isteklinin basiretli tacir gibi hareket etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük tacirin ticari faaliyetlerinde tedbirli bir tacirin göstereceği özeni göstermesini zorunlu kılmaktadır. İncelenen ihalede anılan isteklinin başvurusu üzerine banka tarafından düzenlenen 08.10.2015 tarihli geçici teminat mektubunu teslim aldıktan sonra, kendi ticaret unvanının eksik yazıldığını fark etmeden ve fark etmişse dahi bunu düzelttirmeden idareye 09.10.2015 tarihinde sunduğ << Devamını Oku>> [1153]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi E...e Mekanik Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin, teklif ekinde sunulmuş olan geçici teminat mektubunda işin adının yanlış yazılmış olması gerekçe gösterilerek değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmış olup, söz konusu geçici teminat mektubu incelendiğinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Çiğli Şubesince 06.08.2014 tarihli ve 262.100347.555 sayı ile düzenlenmiş olan geçici teminat mektubunun teminat tutarı ve süresinin idari şartnamede belirtile << Devamını Oku>> [1151]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-2619Sayılı Kararında: Anılan mevzuat hükümlerinden, teklif mektubunun standart forma uygun olarak yazılmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, bu nedenle aktarılan koşula aykırılık durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı görüldüğünden, bu gere << Devamını Oku>> [686]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.III-5179 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde "Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu ihale Kurumu yetkilidir… ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez" hükmü, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde "Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu […] << Devamını Oku>> [656]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1862 Sayılı Kararında: İhale dokümanı kapsamında yer alan Standart Form KİK023.1/Y’de; “İdarenizce ihaleye çıkarılan Patnos ilçesi … köyü 12 derslikli ilköğretim okulu işine istekli sıfatıyla katılacak olan…” ifadesinin yer aldığı, ihale ilanı, idari şartname ve ihale dokümanında ihale isminin aynı şekilde ifade edildiği, iki belge arasında farklılığın; “Patnos” ifadesinin, “P << Devamını Oku>> [888]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan KİK024.1/H numaralı geçici teminat mektubu standart formu incelendiğinde, ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı ve soyadı ya da ticaret unvanı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası bilgilerinin belirtilmesinin zorunlu tutulduğu ancak idarenin adres bilgisinin geçici teminat mektubunda yer verilmesi zorunlu unsurlarda << Devamını Oku>> [1688]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3376  Sayılı Kararında: Dolayısıyla, …’ın idareye sunduğu geçici teminat mektubunda işin adındaki eksikliğin somut durumda teklifin esasına ilişkin bir aykırılık oluşturmadığı, ihale ilanının başlığında ve ihale dokümanındaki işin miktarı ve türü kısmında yer alan ibarelerin sehven işin adı olarak algılanabileceği, idarece aynı zaman diliminde yapılan ihaleler içinde benzer isimde başka bir ihalenin […] << Devamını Oku>> [665]