Geçici teminat mektubunda işin adının sadece bir harf hatası ile yanlış yazılması durumunda, isteklinin değerlendirme dışı bırakılır mı?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1862 Sayılı Kararında: İhale dokümanı kapsamında yer alan Standart Form KİK023.1/Y’de; “İdarenizce ihaleye çıkarılan Patnos ilçesi … köyü 12 derslikli ilköğretim okulu işine istekli sıfatıyla katılacak olan…” ifadesinin yer aldığı, ihale ilanı, idari şartname ve ihale dokümanında ihale isminin aynı şekilde ifade edildiği, iki belge arasında farklılığın; “Patnos” ifadesinin, “Patros” şeklinde yazılmasından […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1862 Sayılı Kararında:

İhale dokümanı kapsamında yer alan Standart Form KİK023.1/Y’de; “İdarenizce ihaleye çıkarılan Patnos ilçesi … köyü 12 derslikli ilköğretim okulu işine istekli sıfatıyla katılacak olan…” ifadesinin yer aldığı, ihale ilanı, idari şartname ve ihale dokümanında ihale isminin aynı şekilde ifade edildiği, iki belge arasında farklılığın; “Patnos” ifadesinin, “Patros” şeklinde yazılmasından kaynaklandığı, dolayısı ile söz konusu geçici teminat mektubunun KİK023.1/Y sayılı standart forma uygun olarak düzenlenmesi gerekirken, bir harf hatası ile ihale konusu işin hatalı yazıldığı, bununla beraber anılan geçici teminat mektubunda ihale konusu işin, incelemeye konu ihale olduğunun anlaşılabilir olduğu,  idare adının ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde sorumluluğunun kabul edileceğinin açık şekilde ifade edilmiş olması nedeniyle, anılan hatanın esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap