Geçici teminat mektubunda işin adının yazılmaması durumunda geçici teminat mektubu geçerli olarak kabul edilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.III-5179 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde "Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu ihale Kurumu yetkilidir… ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez" hükmü, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde "Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.III-5179 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde "Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu ihale Kurumu yetkilidir… ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez" hükmü, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde "Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur" hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ekli (KİK.029.0/H) geçici teminat mektubu standart formunda ise işin adı, geçici teminat mektubunda bulunması zorunlu unsurlar arasında düzenlenmiştir. Bu durumda, başvuru sahibinin sunduğu geçici teminat mektubunda yer alan "hizmet alım ihalesi" ibaresinin teminat mektubunun ihale konusu işe ilişkin olup olmadığı konusunda duraksamaya yol açtığı ve bu haliyle anılan kanun ve yönetmelik maddeleri ile idari şartnamenin 2 nci maddesine ve geçici teminat mektubu standart formuna aykırılık taşımaktadır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap