ihale-soru-cevap-logo.png

" Mimari " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşe ait Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli’ başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen . . . toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” hükmü, Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre, yüklenicini << Devamını Oku>> [1261]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tefriş malzemelere mahal listelerinde de yer verilmediği, bu itibarla projede yol gösterici amaçlı yerleştirilen tefriş malzemelerinin sözleşme bedeli içinde değerlendirilemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [1676]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

imari projesinde yer alan beton döşeme statik projesinde gösterilmediğinde ayrıca bedel ödenmesi gerekir. << Devamını Oku>> [484]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanları arasında asansörlerle ilgili herhangi bir projenin bulunmadığı ve asansörlerin mahal listesinde de yer almadığı işte, mimari proje kat planlarında asansör kovası boşluklarının gösterilmiş olması, bir şekilsel gösterimin dışında asansörlerin sözleşme kapsamında yapılması anlamına gelmediği hk. << Devamını Oku>> [601]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin teklif dosyası içerisine koyduğu ihale bedeli hesabında ve pursantaj tablosunda su deposuna ait bir hesabın bulunmadığı bildirilerek su deposu için ayrı bir ödemenin yapılıp yapılamayacağı hususunda ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü olarak, sözleşme eki projelerde yer alan betonarme su deposu yapımının, sözleşme bedeline dahil olduğu, bu nedenle depo için ayrı bir ödeme yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [491]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anlaşmazlık konusu döşemeler, asansörün taşıyıcı sistemi ve profillerle yükseltilecek döşemenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiği ve ilave bir bedel ödenemeyeceği, Sıva imalatlarına ilişkin değerlendirmenin idaresince yapılması gerektiği, Yapımından vazgeçilen Afrika Kırmızısı doğal granit ile ilgili iş kaleminin fiyatının YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle, bu maddede ön görülen << Devamını Oku>> [690]