ihale-soru-cevap-logo.png

" Sonunda " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba üstad, benim sorum ihale kararına itiraz olarak ; İhaleden sonra komisyonun vermiş olduğu karara 3. olan firma itiraz süresinde idareye şikayette bulunmuş olup, komisyon bu şikayet doğrultusunda 3. firma lehine yeni bir karar almış ve yasal süre içinde tebliği etmiştir. Bunun üzerine hak kaybına uğradığını iddia eden başka firma, alınan 2. karara idaremize şikayette […] << Devamını Oku>> [286]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hazine, vakıflar genel müdürlüğü, il özel idareleri ve belediyeler tarafından 2886 sayılı yasa 'ya göre kiraya verilen taşınmazların, aynı yasa'nın 75. Maddesinin 3 ve 4. Fıkraları gereğince sözleşme süresi sonunda boşaltılması gerekir. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren yasa gereği, 6570 sayılı yasa'nın 11. Maddesi gereğince yıldan yıla yenilenmesi olanağı kalmadığından davalı kiracı fuzuli şagil durumuna düşmüştür. << Devamını Oku>> [616]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulu itirazen şikayete konu uyuşmazlıklarla ilgili olarak hukuka uygunluk denetimi yapmakla görevli olduğu açık iken, uyuşmazlık konusu işlemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer Kamu ihale mevzuatı hükümlerine dayalı olarak değil, 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayalı olarak tesis edildiği görülmekte olup, esasını mal teslimi oluşturan ihalenin davacı şirketçe yüklenilmesinden sonra geri kalan süre zarfında tamamlanamaması ya da gereği gibi ifa ed << Devamını Oku>> [884]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanunun ikincil mevzuatı oluşturan Tip İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.b.2 maddesinde “… ( d ) fıkrasında vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” istenilmektedir. Yazımızda limited şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623ncü […] << Devamını Oku>> [3767]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle iyi günler üstadım. Daha önceki sormuş olduğum soruya vermiş olduğunuz cevap için çok teşekkür ederim. Benim şimdi ki sorum; 696 sayılı KHK^nın 127^inci maddesinin geçici 23^üncü maddesinin 7^inci fıkrasında yer alan; "İşçi kadrosuna geçiş işlemleri tamamlanan hizmet alım sözleşmelerinin geçiş işlemleri yapıldığı tarih itibari ile feshedilmiş sayılır" hükmü yer almaktadır. Ancak; 01.01 << Devamını Oku>> [672]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KOLAY GELSİN…KURUMDA AÇIK İHALE İLE YAPILAN MAL ALIMI İÇİN TEK İSTEKLİ KONUMUNDA İHALEYE GİRDİM FAKAT YAKLAŞIK MALİYETİN ÇOK ÇOK ALTINDA BİR FİYAT VEREREK İHALEYİ ALDIM VE İHALE O GÜN İÇERİSİNDE KESİNLEŞEN KARAR TARAFIMA BİLDİRİLDİ FAKAT 13 GÜN SONRA YENİ GELEN BİR TEBLİGATLA REKABET ORTAMI GEREKÇE GÖSTERİLEREK İHALE İPTAL EDİLDİ BU DOĞRUMUDUR 5 GÜN SÜRE İÇERİSİNDE […] << Devamını Oku>> [1441]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

31.12.2015 tarihinde tamamlanacak olan personel hizmet alım işinin yeni yapılacak olan ihalenin zamanında yetişmemesi sebebiyle aynı yükleniciye bir veya iki aylık iş artışı yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [560]