Kesinleşen ihale kararı sonunda ihale iptalinin iptali mümkün müdür?

Yayın Tarih: 16.02.2017 06:02
Özet

KOLAY GELSİN…KURUMDA AÇIK İHALE İLE YAPILAN MAL ALIMI İÇİN TEK İSTEKLİ KONUMUNDA İHALEYE GİRDİM FAKAT YAKLAŞIK MALİYETİN ÇOK ÇOK ALTINDA BİR FİYAT VEREREK İHALEYİ ALDIM VE İHALE O GÜN İÇERİSİNDE KESİNLEŞEN KARAR TARAFIMA BİLDİRİLDİ FAKAT 13 GÜN SONRA YENİ GELEN BİR TEBLİGATLA REKABET ORTAMI GEREKÇE GÖSTERİLEREK İHALE İPTAL EDİLDİ BU DOĞRUMUDUR 5 GÜN SÜRE İÇERİSİNDE […]


KOLAY GELSİN…KURUMDA AÇIK İHALE İLE YAPILAN MAL ALIMI İÇİN TEK İSTEKLİ KONUMUNDA İHALEYE GİRDİM FAKAT YAKLAŞIK MALİYETİN ÇOK ÇOK ALTINDA BİR FİYAT VEREREK İHALEYİ ALDIM VE İHALE O GÜN İÇERİSİNDE KESİNLEŞEN KARAR TARAFIMA BİLDİRİLDİ FAKAT 13 GÜN SONRA YENİ GELEN BİR TEBLİGATLA REKABET ORTAMI GEREKÇE GÖSTERİLEREK İHALE İPTAL EDİLDİ BU DOĞRUMUDUR 5 GÜN SÜRE İÇERİSİNDE NASIL BİR İTİRAZ EDEBİLİR VE BU KARARI İPTAL ETTİREBİLİRİM.


Cevabımız

İhalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, istekli tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına veya ihalenin iptali ile birlikte başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmeyeceğinden öncelikle idareye yapılması, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Ancak tarafınızdan ihalenin iptali işleminden önce idareye bir şikayet başvurunuz var ise doğrudan KİK'e tebliğ tarihinden itibaren beş günlük süre içerisinde sizin de belirtmiş olduğunuz gibi doğrudan itirazen şikayet başvurusunda bulunulması mümkündür. Söz konusu başvuru için:

1.İhalenin iptalinden önce  (örneğin sözleşmeye davet edilmemiş ise bundan önce) idareye şikayet başvurusu yapılıp yapılmadığı?

2. İhalenin iptal edilmesinin iptali ve tekrar sözleşmeye davet edilmeniz için rekabetin sağlandığının ispatı ile bunların KİK ve özellikle mahkeme ve Danıştay kararları ile desteklenmesi,

4. Burada en önemli husus itirazen şikayette süre olduğu için bunun için itirazen şikayet dilekçesinin bir an önce yazılarak verilmesi aksi taktirde süreden dolayı usulden reddedilecektir.

5. İtirazen şikayetin başvuru ücretinin (ihalenin yaklaşık maliyetinde göre 2017 yılı için en az 3.707,00 en fazla 13.491,00 TL), noter masrafları ile diğer ücretlerin (itirazen şikayet dilekçesinin yazılması için profesyonel yardım alınacak ise istenen ücret) göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Nitekim karar olumlu çıkabileceği gibi olumsuz da çıkabilir, attığınız taşın ürküttüğünüz kurbaya değmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak değerlendirmeniz gerektiği düşünülmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap