Hizmet alımı ihalesinde yıl sonunda işin süresi bitecek ihaleye iş artışı yapılarak süre uzatılabilir mi?

Yayın Tarih: 02.12.2015 01:12
Özet

31.12.2015 tarihinde tamamlanacak olan personel hizmet alım işinin yeni yapılacak olan ihalenin zamanında yetişmemesi sebebiyle aynı yükleniciye bir veya iki aylık iş artışı yapılabilir mi?


31.12.2015 tarihinde tamamlanacak olan personel hizmet alım işinin yeni yapılacak olan ihalenin zamanında yetişmemesi sebebiyle aynı yükleniciye bir veya iki aylık iş artışı yapılabilir mi?


Cevabımız

Gerek 4735 SAyılı Kanunun 24'üncü maddesi gerekse Tip sözleşmede iş artışına ilişkin konulan 29'uncu maddeye göre Birim Fiyat Sözleşme yapılması öngörülen hizmet alım ihalelerinde;

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin  % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Buna göre sözleşme süresinin bitimine kadar iş artışı yapılabilir ancak sözleşme süresinin değiştirilmesi mümkün değildir.

Burada ihale süreciniz sonuçlanıncaya kadar doğrudan temin ile veya pazarlık usulü ile söz konusu hizmeti yaptırabilirsiniz. Söz konusu hizmetle ilgili olarak mevcut yükleniciden de teklif alırsanız diğer tekliflere göre uygun olur, idare de uygun görürse alınabilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap