ihale-soru-cevap-logo.png

" sorgulamada " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bakılan davada, ihale şartnamesi gereği araç yakıt gideri için tevsik edici belge sunulması gerekirken, davacı şirket tarafından km’de 0,50 TL mazot bedeli öngörüldüğü, ancak bu bedelin herhangi bir tevsik edici belge ile belgelendirilmediği; örnek menülerde yer alan bazı yemek içeriklerindeki maydanoz, yumurta ve dereotuyla ilgili yapılan açıklamaya ilişkin olarak, anılan gıda malzemeleri için Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belirlenmiş yaş gruplarına göre porsi << Devamını Oku>> [431]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 22.11.2012 tarih ve E:2009/5581, K:2012/3334 sayılı kararı ile, Dava; Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 29.01.2008 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan "Genel Temizlik (Temizlik-Hijyen, Dezenfeksiyon, Çöp Toplama-Geri Kazandırma) ve İlaçlama (Haşerelerle Mücadele) Hizmetlerinin Malzeme Dahil 24 Ay Süreyle 95 Kişi ile Yürütülmesi İşi Hizmet Alımı İşi” ihalesi << Devamını Oku>> [417]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama ihalesinde ihale 1 yıldan fazla olduğu zaman aşırı düşük sorgulamada MTV önemli bir bilesen ise hesaplaması nasıl yapılır? (örneğin sigorta hesaplamaları için TÜİK'teki aralık ayının oranında göre hesaplanıyor.) MTV'yi neye göre hesaplayacağız 12 ay üzeri ihalede? << Devamını Oku>> [531]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aşırı düşük sorgulamasında sözleşme genel giderleri yaptığımız hesaplama üzerinden mi yoksa verdiğimiz teklif üzerinden mi hesaplanır << Devamını Oku>> [335]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Hizmet Alım İhalesi yaptık. Firmaları aşırı düşük sorgulamasına tabi tuttuk. Firma aşırı düşük açıklaması verirken ihalede vermiş olduğu kalem fiyatın altında veyahut üstünde açıklama verebilir mi? Birde kalemler arası fiyat değişikliği yapabilir mi? Örneğin: Kümülatif toplam değişmeyecek şekilde bir kalemi artırıp diğer kalemi azaltma yapabilir mi? Açıklama verirken birim fiyat teklif cetvelinde vermiş olduğu […] << Devamını Oku>> [301]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık ihale ile Hizmet alımı ihalesine çıktık. Sınır değer altındakileri sorguladık; a-Birim teklif fiyatında verilen ilk fiyat aynı kalmak şartıyla ,açıklama yapılan teklif bileşenleri birbirinden farklı olabilir mi? b-Verilen ilk birim teklif fiyatından sorgulama sonucu verilen yeni fiyat düşük olabilir mi? Yoksa İlk verilen Birim Teklif Fiyatı hiç bir şekilde değiştirilemez mi? Yasal dayanaklarıyla birlikte […] << Devamını Oku>> [664]