Aşırı düşük sorgulamada sözleşme giderleri ve genel giderler yaptığımız hesaplama üzerinden mi yoksa verdiğimiz teklif üzerinden mi hesaplanır?

Yayın Tarih: 03.08.2017 09:08
Özet

Aşırı düşük sorgulamasında sözleşme genel giderleri yaptığımız hesaplama üzerinden mi yoksa verdiğimiz teklif üzerinden mi hesaplanır


Aşırı düşük sorgulamasında sözleşme genel giderleri yaptığımız hesaplama üzerinden mi yoksa verdiğimiz teklif üzerinden mi hesaplanır


Üst Konuları: Z..

Benzer Yazılar

Cevabımız

Sözleşme giderleri ve genel giderler esasen yaklaşık maliyet hesaplanırken kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan bir unsurdur.

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sözleşme giderleri ve genel giderler yaklaşık maliyet hesabında %4 olarak personel hesaplama modülünden hesaplanıyor,

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde idare ilgili ihale için sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplayabilir.

Verilen teklif için aşırı düşük sorgulama yapılan isteklinin teklifinde sözleşme ve genel giderler için  %4 geçmemek açıklamada bulunabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap