İdare tarafından taşeron işçilere ödenen kıdem tazminatı için rücu davası açılması gerekir mi?

Yayın Tarih: 20.01.2017 12:01
Özet

4857 Sayılı Kanunun 112 inc maddesine eklenen hüküm ile; iş akti kıdem tazminatını hakedecek şeklide iş akitleri sona eren işçilerin Kıdem Tazminatlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödeneceği hüküm altına alınmıştı. Şu ana kadar İdare olarak 10 işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır. Bilindiği gibi işçiler birden fazla alt yüklecide çalışmış olup hizmet sürelerini tamamlayabilmişlerdir. Sorum şu; […]


4857 Sayılı Kanunun 112 inc maddesine eklenen hüküm ile; iş akti kıdem tazminatını hakedecek şeklide iş akitleri sona eren işçilerin Kıdem Tazminatlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödeneceği hüküm altına alınmıştı. Şu ana kadar İdare olarak 10 işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır. Bilindiği gibi işçiler birden fazla alt yüklecide çalışmış olup hizmet sürelerini tamamlayabilmişlerdir. Sorum şu; – Kıdem tazminatı ödemeleri için son yükleciye rucü davası açılmasında hukuki bir sakınca var mıdır? – Kıdem tazminatı ödemeleri için rucü davası açılması/açılamaması hakkındaki görüşlerinizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Bildiğiniz gibi 6552 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanun'un 112'nci maddesine hüküm eklenerek personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde çalışan işçilerin kıdem tazminatları kıdem tazminatı ödeme şartlarının sağlanması şartıyla ilgili idare tarafından ödeneceği belirtilmiştir. Buna ilişkin olarak 08.02.2015 tarihindeki resmi gazetede yayımlanan "Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik" yayımlanmış olup Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı ödemeleri doğrudan işçinin banka hesabına yapılır. Gerek Kanun gerekse Yönetmelik hükümlerinde rucü'ya ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Ancak gerek 5018 sayılı Kanun gerekse hukukun genel kuralları gereği  personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen işçilerin yüklenici tarafından haksız olarak işten çıkartılması sonucu kıdem tazminatı ödemek zorunda olan idareler, söz konusu durumun alt yüklenicinin kusurundan kaynaklandığının ispat edilmesi durumunda -ki bu durumun mahkeme kararıyla tespiti gerekir- yükleniciye rücu hakkı doğacağı değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap