ihale-soru-cevap-logo.png

" Taşımalı " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı ihalelerinde ihaleye giren firma “A” şehrinde, hizmet ise “B” şehrinde yapılacak ise firma bulunduğu şehirden taşımalı hizmeti sunamayacağını anlayıp “B” şehrine geçici bir işletme kurup hizmet verebilir mi? geçici işletmede İş yeri açma ve çalıştırma Ruhsatı yada benzer evraklar olmayacağından yada ihaleye sunulan zarftaki İşyeri Açma Ruhsatından ve diğer evraklardan Farklı olacağından sözleşmenin […] << Devamını Oku>> [69]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale uhdesinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesi uyarınca sabah yemeğinin (çorba) hazırlanacağı mutfağa ilişkin olası bir tadilat, bakım, onarım, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması durumunda işin yürütümünün aynı bölge sınırları içinde catering belgesi bulunan ikinci bir mutfakta yapılacağına ilişkin taahhütnamenin teklif dosyası kapsamında sunulduğu tespit edildiğinden ve söz konusu belgelendirmede ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, b << Devamını Oku>> [76]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnceleme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı Kurum yazısına cevaben gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “…Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı << Devamını Oku>> [1844]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin taşımalı ilköğretim öğrencilerine 180 gün süreli yemek verilmesi işi olduğu, yemeğin veya kumanyanın isteklilere ait olan araçlarla okullara götürüleceği, ancak yemek taşıma işinde farklı büyüklükte ve kapasitede araçlar kullanılması mümkün iken idarenin her bir aracın kapasitesini 250 öğrencilik yemek alacak şekilde belirlediği, 2012 modelden daha ileri yaşta olan araçların da ihale konusu iş kapsamında kullanılmasının mümkün olduğu, ayrıca araçların kendi malı olarak istenilm << Devamını Oku>> [766]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taşımalı eğitim yemek hizmeti ihalesinde teknik şartnamede "yüklenici olağanüstü durumlarda yemek hizmetinin aksamaması için 2. bir mutfak ile anlaşmalı ve anlaştığı mutfağın belgelerini sözleşme esnasında sunmalıdır" şeklinde bir madde koyduk. İhaleye girmek isteyen bir firma bu şekilde bir madde koymanın (TSE kriterlerine aykırı olduğu, taahhütname verilemeyeceği) mevzuata aykırı olduğunu iddia ediyor. BU konuda yardımcı olursanız […] << Devamını Oku>> [108]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi günler hocam özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşınması hizmet alım işine ait yayınlanan ilanda ekonomik ve mali yeterliliğe ait belge istenmiştir. Bu belge yapılan ihale taşımalı eğitim kapsamında yapıldığı için bu şartın aranması uygun mudur? saygılarımla bilgilerinize arz ederim. << Devamını Oku>> [462]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taşımalı eğitim ihalelerinde yaklaşık maliyet "YOL, ARAÇ, ASGARİ ÜCRET/30, MAZOT" ile hesaplanmakta. Yıllık hesaplama ise YAKLAŞIK MALİYET * TOPLAM GÜN SAYISI. EKAP üzerinden ise birim fiyat teklif cetveli düzenlenirken "gün" üzerinden düzenliyoruz. Aslında gün sadece yıllık bazda gündeme giriyor. İş Artışı yapacak olunursa da gün üzerinden yapıyoruz. Bunun yerine birim fiyat teklif cetveli düzenlenirken g&uum << Devamını Oku>> [2292]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, ilçemizde okulların açılacağı ayından başlamak üzere taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma işleri kısmi teklife açık olarak açık ihale yöntemi kullanılarak ihale edilecektir. Ancak bazı köylerde taşıma yapabilecek bir araç var, bazen de birden fazla köyü alabilecek tek araç bulunabiliyor, diğer taraftan bu servis sahiplerinin iş deneyim belgeleri bulunmuyor veya köy dışında servis belirlersek [&hellip << Devamını Oku>> [1095]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taşımalı öğrencilere verilecek olan yemek işini müdürlüğümüze bağlı pansiyonlu okula vermek istiyoruz. a) Okulun faturası yoktur. b) okul EKAP'a kayıtlı değil. bu durumda okula ihalesiz olarak yemek işi verilebilir mi? Verilirse eğer ödeme nasıl yapılır? Bunun prosedürü nasıl olmalıdır? Saygılarımla << Devamını Oku>> [1541]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım; İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitim ihalesi açmakta. Bu ihaleye ilçe belediyeye bağlı şirkette ihaleye katılmak istemektedir. Şirket normal tüzel kişi gibi mi işlem görecektir? İdare olarak nasıl bir işlem yolu izlemeliyiz? Teşekkür eder saygılarımı sunarım. << Devamını Oku>> [243]