ihale-soru-cevap-logo.png

" Taşıması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek << Devamını Oku>> [93]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yurt dışından alınan belgelerin taşıması gereken şartlar ilişkin karar. << Devamını Oku>> [1358]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanunu ile isteklilerin profesyonel anlamda  mevzuat bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Yazımızın konusunu,idarelerin ihaleye katılım şartı olarak belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini istendiğinden,bu örneğin Noterlik Kanunu açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. II.İkincil mevzuatı oluşturan Mal Alımı,Hizmet Alımı,Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 30,37,35 maddelerinde “Bu Yö << Devamını Oku>> [2918]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel taşıması ihalelerinde sınır değer belirlenirken aritmetik ortalamaya alınacak olan fiyat tekliflerinden yaklaşık maliyetin üzerinde olan fiyat teklifleri de değerlendirmeye alınır mı? << Devamını Oku>> [871]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam günaydın… mal alımlarında yetkili satıcı belgesi isteniyor… ..bu yetkili satıcı belgesinin taşıması gereken herhangi bir kriter var mıdır (NOT: a firması….oda kayıt belgesinde faaliyet alanı içinde elektrik malzemesi satışı yok diyelim… b firmasından elektrik malzemesi için yetkili satıcı belgesi alabilir mi..) << Devamını Oku>> [997]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yaklaşık maliyeti ne olursa olsun bütün hizmet alımı ihalelerinde Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin istenilmesi zorunlu mudur? << Devamını Oku>> [678]