Yetkili satıcı belgesinde taşıması gereken hususlar nelerdir?

Yayın Tarih: 07.12.2015 08:12
Özet

Hocam günaydın… mal alımlarında yetkili satıcı belgesi isteniyor… ..bu yetkili satıcı belgesinin taşıması gereken herhangi bir kriter var mıdır (NOT: a firması….oda kayıt belgesinde faaliyet alanı içinde elektrik malzemesi satışı yok diyelim… b firmasından elektrik malzemesi için yetkili satıcı belgesi alabilir mi..)


Hocam günaydın… mal alımlarında yetkili satıcı belgesi isteniyor… ..bu yetkili satıcı belgesinin taşıması gereken herhangi bir kriter var mıdır (NOT: a firması….oda kayıt belgesinde faaliyet alanı içinde elektrik malzemesi satışı yok diyelim… b firmasından elektrik malzemesi için yetkili satıcı belgesi alabilir mi..)


Üst Konuları: Yetkili Satıcı Belgesi

Cevabımız

Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki  bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.

İdarece yeterlik kriteri olarak isteklilerin alım konusu malı teklif etmeye yetkisi olduğunu gösteren  imalatçı, yetkili satıcı/yetkili temsilci veya serbest bölge faaliyet belgelerinden birinin sunulmasının istendiği ihalelerde ihale konusu mal alımının niteliği dikkate alındığında, idarece iştigal konuları arasında ihale konusu alımın yer alıp almadığı hususuna bakılarak değerlendirme yapılmasında mevzuata bir aykırılık olmadığı değerlendirilmektedir. 

Örnek kararı sitemizden bakılabilir:http://www.ihalece.com/KararSayfasi.aspx?d=1141İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap