Yaklaşık maliyeti ne olursa olsun bütün hizmet alımı ihalelerinde Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin istenilmesi zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 28.07.2015 10:07
Özet

Yaklaşık maliyeti ne olursa olsun bütün hizmet alımı ihalelerinde Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin istenilmesi zorunlu mudur?


Yaklaşık maliyeti ne olursa olsun bütün hizmet alımı ihalelerinde Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin istenilmesi zorunlu mudur?


Cevabımız

Hizmet Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyete Göre İstenilecek İstenilmeyecek İstenilmesi Zorunlu Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Şunlardır:

♦ Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihaleleri ile yaklaşık maliyetine bakılmaksızın taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımı ihalelerindeEkonomik ve mali yeterlik'e ilişkin belgeler İSTENEMEZ 

♦ Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan ihalelerde Ekonomik ve mali yeterlik'e ilişkin belgeler İSTENEBİLİR.

♦ Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde Ekonomik ve mali yeterlik'e ilişkin belgeler İSTENİLMESİ ZORUNLUDUR.

♦ Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan ve hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmet alımlarında Ekonomik ve mali yeterlik'e ilişkin belgeler İSTENEMEZ.

♦ Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin üzerinde olan Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlara ilişkin hizmet alımı ihalelerindeEkonomik ve mali yeterlik'e ilişkin belgeler İSTENEBİLİR. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap