Personel taşıması ihalelerinde sınır değer belirlenirken aritmetik ortalamaya alınacak olan fiyat tekliflerinden yaklaşık maliyetin üzerinde olan fiyat teklifleri de değerlendirmeye alınır mı?

Yayın Tarih: 25.02.2017 05:02
Özet

Personel taşıması ihalelerinde sınır değer belirlenirken aritmetik ortalamaya alınacak olan fiyat tekliflerinden yaklaşık maliyetin üzerinde olan fiyat teklifleri de değerlendirmeye alınır mı?


Personel taşıması ihalelerinde sınır değer belirlenirken aritmetik ortalamaya alınacak olan fiyat tekliflerinden yaklaşık maliyetin üzerinde olan fiyat teklifleri de değerlendirmeye alınır mı?


Cevabımız

Kamu İhale Kanununun 38’inci maddesinde, ihale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği ve teklifleri reddetmeden önce aşırı düşük sorgulama yapılması gerektiği, KİK tarafından ise sınır değer ve sorgulama kriterlerine ilişkin belirleme yapılabileceği düzenlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde ise sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak isteneceği belirtilmiştir. Kamu ihale genel tebliğinde sınır değer hesaplaması belirlenmiştir.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihaleler için 25.01.2017 tarihinde getirilen yeni sınır değer hesaplamasında yapım işlerinde olduğu gibi yaklaşık maliyetin % 120 si ile % 40 arasındaki tekliflerin hesaplamaya katılmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri hesaplamaya dahil edilecektir. Ancak hesaplamada sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verildiğinde ve ihaleye teklif veren sayısı az olduğunda yaklaşık maliyetin üzerinde sınır değer oluşmaktadır. Tam tersi tekliflerin aşağıda gösterildiği üzere geçerli olan ancak çok düşük teklif verildiğinde sınır değer hesaplamasında formülasyonda tek etkileyen kısım yaklaşık maliyet olmaktadır. Bu hesaplama bilinçli olarak yapılmış ise buradan şunu anlamak gerekiyor: idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin önemi azaltılarak, verilen tekliflerin daha çok dikkate alındığı şekilde formülasyon ile ihalede verilen tekliflere göre sınır değer oluşturulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri hesaplamaya dahil edilecek ve aşırı düşük sorgulama yapılacak ihaleler için sınır değer yaklaşık maliyetin üstünde oluşsa da mevcut mevzuata göre aşırı düşük sorgulama yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Sınır Değer Oluşması Örneği

Yaklaşık Maliyet

                                    100.000,00  

 

Teklifler

1. Teklif

       90.000,00  

 

2. Teklif

       80.000,00  

 

3. Teklif

     300.000,00  

 

Personel Taşıma İhalesi

 

 

 

R Katsayısı

0,83

 

Sınır Değer

                                   118.275,00 TL

 

 

 

Yaklaşık Maliyetin Çok Altında Sınır Değer Oluşması Örneği

 

Yaklaşık Maliyet

                                    100.000,00  

Teklifler

1. Teklif

               10,00  

2. Teklif

               20,00  

3. Teklif

               30,00  

Personel Taşıma İhalesi

 

 

R Katsayısı

0,83

Sınır Değer

                                     20.762,00 TLİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap