Belediyenin bağlı kuruluşları (ASKİ İETT gibi) hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullere tabi midir?

Özet

Belediyelerin ASKİ, İSKİ, İETT gibi belediyelerin bağlı kuruluşları hizmet alımı suretiyle kiralayacakları araçlar için Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerde belirtilen kasko sigortası değerinin %2^sine ilişkin sınıra tabi midir?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyelerin ASKİ, İSKİ, İETT gibi belediyelerin bağlı kuruluşları hizmet alımı suretiyle kiralayacakları araçlar için Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerde belirtilen kasko sigortası değerinin %2^sine ilişkin sınıra tabi midir?

Cevabımız

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerin kapsam maddesinde Esas ve Usullerin 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsadığı belirtilmiştir. 237 sayılı Taşıt Kanununun başlıklı 1’inci maddesine göre ise belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin taşıt kanununun kapsamına dahil olduğu belirtilmiştir.

Belediyelerin ASKİ, İSKİ, İETT, EGO gibi kuruluşlar belediyelerin bağlı kuruluşları olduğundan bu idarelerin hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up'lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde; Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmaması gerekmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap