ihale-soru-cevap-logo.png

" tazminatının " ile Etiketlenmiş İçerikler


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte; -İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi, -İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi, -Askerlik görevi […] << Devamını Oku>> [67]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2013/UH.I-322 Sayılı Kararında: Kanun hükümlerinden, hizmet akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebeplerle sona ermesi durumunda her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesinin söz konusu olacağı, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde […] << Devamını Oku>> [426]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanması gerektiği yönündeki hükümlere yer verildiği, bunun dışında yemek ve yol maliyeti gibi maliyetlerin bulunması durumunda bu maliyetlerin brüt tutar << Devamını Oku>> [68]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı devam eden yüklenicide çalışmaktayken emeklilik nedeni ile ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödemesi İdarece yapılmıştır. Yükleniciye aylık olarak hakediş ödemeleri devam etmektedir. İdarece ödenen bu tutarın rücu davası açılmadan hakedişinden kesilmesi yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [1091]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilenlerin kıdem tazminatının başlangıç süresi nasıl hesaplanır? << Devamını Oku>> [405]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında kıdem tazminatının ödeme usulü ve ödemeye esas belgeler nelerdir? << Devamını Oku>> [268]