Ödenen kıdem tazminatının yüklenicinin hakedişinden kesilmesi yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir mi?

Yayın Tarih: 21.09.2017 01:09
Özet

Hizmet alımı devam eden yüklenicide çalışmaktayken emeklilik nedeni ile ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödemesi İdarece yapılmıştır. Yükleniciye aylık olarak hakediş ödemeleri devam etmektedir. İdarece ödenen bu tutarın rücu davası açılmadan hakedişinden kesilmesi yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim.


Hizmet alımı devam eden yüklenicide çalışmaktayken emeklilik nedeni ile ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödemesi İdarece yapılmıştır. Yükleniciye aylık olarak hakediş ödemeleri devam etmektedir. İdarece ödenen bu tutarın rücu davası açılmadan hakedişinden kesilmesi yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim.


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

6552 Sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ve buna ilişkin Yönetmelik gereği personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede kıdem tazminatı hak edecek şekilde işten ayrılması durumunda asıl işveren olarak ilgili idarenin kıdem tazminatını ödemesi gerekmekte olup rücu hakkı yoktur ve yüklenicinin hakedişinden kesilmez. 

Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen işçilerin yüklenici tarafından haksız olarak işten çıkartılması sonucu kıdem tazminatı ödemek zorunda olan idareler, söz konusu durumun alt yüklenicinin kusurundan kaynaklandığının ispat edilmesi durumunda -ki bu durumun mahkeme kararıyla tespiti gerekir- yükleniciye rücu hakkı doğar.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap