Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilenlerin kıdem tazminatının başlangıç süresi nasıl hesaplanır?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilenlerin kıdem tazminatının başlangıç süresi nasıl hesaplanır?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilenlerin kıdem tazminatının başlangıç süresi nasıl hesaplanır?


Cevabımız

       6552 sayılı Kanunun kıdem tazminatı ile ilgili gerekçesinde işçilerin dava yoluna başvurmaları halinde ise işçilerin kıdem tazminatlarının faizi ile birlikte asıl işveren kabul edilen kamu tarafından ödenmesine karar verildiği bu durum kamu kurum ve kuruluşları için ciddi mali külfet doğurduğu bu madde ile bu sorunun çözümü yoluna gidildiği belirtilmiştir.

       Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinde Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (yani 11/09/2014 tarihinden önce) personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınır.

       Bu Yönetmelik kapsamında tespit edilen hizmet süresine ilişkin kıdem tazminatı, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere ödenmez.

       Bu hükme göre,

       ·      11/09/2014 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılması,

       ·       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında alt yüklenici ile iş sözleşmesinin 11./09/2014 tarihinden önce devam etmesi,

       gerekmektedir.

       Bu şartları sağlayan işçilerin iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak edecek şekilde sona erenlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşuna ilk işe başladığı tarihten itibaren kıdem tazminatının hesaplanması gerekmektedir. Ancak personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan ve alt yüklenici ile iş sözleşmesi 10.09.2014 tarihinden önce sona ermiş olan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi Yönetmelik kapsamında mümkün değildir. 10/09/2014 tarihinden önce iş sözleşmesi sona eren işçiler kıdem tazminatlarını alabilmek için mahkemeye başvurmaları ve mahkemeden çıkacak karara göre hareket etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihale kapsamında istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi de 6552 sayılı Kanun ve buna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik kapsamında ödenmesi mümkün olmadığından bu kapsamda çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları için mahkemeye başvurmaları ve kamu kurum ve kuruluşlarının da mahkeme sonucuna göre hareket etmeleri gerekmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap